SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 4

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3145072582

Closing date: 14-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Vi søker spesialsykepleiere / sykepleiere til vikariater ved Barne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehus

Barne- og ungdomsseksjonen ved Drammen sykehus har eget akuttmottak for barn, observasjonsenhet, intermediærenhet og sengeenhet. Pasientgruppen består av barn med medisinske diagnoser, generell pediatri, samt kirurgi, ortopedi, ØNH, øye og BUP.

Vi søker etter faglig engasjerte spesialsykepleiere / sykepleiere til midlertidige deltidsstillinger.

Du bør synes det er spennende å arbeide i et kreativt fagmiljø hvor pasientens og
familiens behov vil være styrende for drift og organisering. De forskjellige seksjonene
på Barne- og ungdomsavdelingen har et tett samarbeid, og det forventes at personalet er fleksible til å arbeide på de andre seksjonene ved behov.

Personlig egnethet vektlegges.

Tiltredelse snarest.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingssykepleier Margrethe Solbraa-Bay, phone: +47 32 80 31 21

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com