SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Brussel

Employer: Nord-Norges Europakontor

Closing date: 19-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Vi søker ny rådgiver ved Nord-Norges Europakontor

Kunne du tenke deg en internasjonal jobb i Brussel med nordnorsk fokus? Søknadsfrist er 19. juni.

Det er en ledig stilling med snarlig tiltredelse som rådgiver ved Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Nord-Norges Europakontor eies av fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland. Kontoret er nå bemannet med direktør, to rådgiverstillinger og én trainee. Europakontoret ble etablert 1. januar 2005 og er lokalisert sentralt i Brussel.

Den overordnede målsettingen er at kontoret skal fremme nordnorske interesser i EU samt bidra til å styrke det internasjonale engasjementet i de tre nordligste fylkene. Det økte engasjementet skal fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i de tre fylkene.

Europakontoret har følgende tre hovedmålsettinger for sitt arbeid:

Fremme Nord-Norges interesser i europeiske miljø
Fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse
Bidra til at de nordnorske fylkeskommunene bedre utnytter mulighetene som EU og EØS-avtalen gir
Stillingen er direkte underlagt direktøren for kontoret, og arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå av:

Følge og analysere utviklingen innen tematiske områder som er av interesse for Nord-Norge
Følge opp og sørge for en god informasjonsflyt til eiere og partnere
Utstrakt kontakt med relevante aktører i Brussel
Forberede og arrangere seminarer, møter og besøk
Formulere høringsinnspill og notater til EU-institusjoner

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning, eventuelt annen relevant bakgrunn
Erfaring fra internasjonalt arbeid, fortrinnsvis rettet mot EU/EØS
Solide engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Kunnskap i fransk er ønskelig.
Inngående kunnskap om samfunnsmessige, politiske og næringsmessige forhold i Nord-Norge

Vi ønsker også at du har:
Særlig kjennskap til EUs regional- og FoU-politikk og europeiske finansieringsordninger
Europakunnskap, inkludert kjennskap til politiske prosesser i EU
Erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk
Stillingen er fulltid og har kontorplassering i Brussel. Engasjementet varer i to år med mulighet for forlengelse.

Stor reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Fra bruttolønn trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglementer og avtaler.

Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

For mer informasjon:

Contact person:

Direktør Trond Haukanes, phone: +32 473 18 36 23, cell: +47 901 10 562, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com