SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Verksamhetsutvecklare

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Falköping

Employer: Falköping Kommun

Reference: KLF 37-3915

Closing date: 2015-10-11

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Falköping Kommun on:

Facebook

Verksamhetsutvecklare

Falköping växer och just nu är vi cirka 32 000 invånare. Vi har utsetts till Sveriges första Cittaslow - ett internationellt nätverk för det goda livet. Vi är stolta över vårt kulturarv, goda kommunikationer, det fantastiska platålandskapet och matkulturen på Falbygden.

Vår kommuns målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och en rad hälsofrämjande aktiviteter. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald inom alla yrkesområden.

Kansliavdelningen är en av åtta avdelningar på kommunledningsförvaltningen. Avdelningen består av åtta medarbetare med uppdrag att utgöra kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administrativa och juridiska stöd. I kansliavdelningen ingår också kommunarkivet. Kansliavdelningen har det övergripande ansvaret för att utveckla kommunens administrativa processer. Kansliets uppgift är också att se till att dokument - och ärendehantering i kommunen lever upp till de krav som lagstiftningen ställer och de krav som medborgare har på öppenhet, tillgänglighet och begriplighet. Uppdraget handlar också om att företräda helheten och att kommunicera och samspela med delarna, att stå för spelregler och styrdokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav.

Arbetsbeskrivning:

Kansliavdelningen söker en verksamhetsutvecklare för att arbeta med att driva utvecklingen av administrativa rutiner och processer. I Falköpings kommun bedrivs för närvarande ett arbete med övergång till en digital dokument- och ärendehantering och i detta arbete kommer du att ha en strategiskt viktig roll. Du kommer bland annat att arbeta med utvecklingsarbetet av kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. I arbetet ingår även projektledning i andra projekt, att genomföra utredningar och att skriva tjänsteutlåtanden.

I tjänsten ingår registratorsfunktion för kommunstyrelsens diarium. I rollen som registrator ingår att stötta förvaltningarna i frågor om diarieföring, registrering och hantering av handlingar, vilket kräver en god kännedom om aktuell lagstiftning inom området. I arbetet ingår även sekreterarskap i kommunstyrelsens mångfaldsutskott, personalutskott samt folkhälsorådet.

Du är ersättare för kommunsekreteraren i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det är viktigt att du är drivande och initiativtagande och har ett stort intresse av att utveckla verksamheten. Du kommer att ha ett nära samspel med nämndsekreterare, handläggare och chefer både på kommunledningsförvaltningen och i övriga förvaltningar.

Kvalifikationer:
Du ska ha högskoleutbildning med inriktning mot samhälls-/statsvetenskap eller offentlig förvaltning. I utbildningen ska juridik mot det offentligrättsliga området ingå. Rollen kräver mycket god förståelse för politiskt styrda organisationer med dess flöden av ärenden och en mycket hög IT-användarkompetens. Du ska ha god språklig analytisk förmåga. Erfarenhet av tidigare liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Du ska vara bekväm med den offentliga processen och dess lagstiftning samt ha en vilja att arbeta för medborgarnas bästa. Som person är du strukturerad, initiativtagande, tar ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och din planering. Du är trygg i dig själv, har ett förtroendeingivande sätt och bidrar till en god arbetsmiljö.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Ansök senast: 2015-10-11
Referensnummer: KLF 37-3915

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Linda Karelid Kanslichef, phone: +46 (0)515-88 52 63

Contact person:

Facklig företrädare Fackliga företrädare nås via kommunens växel, phone: +46 (0)515-885000
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com