SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Konsulent

Percentage: 100%

Work hours: Natt

Location: Rødberg

Employer: Centric Care

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Centric > > >

Follow Centric Care on:

Facebook

Vakre Nore og Uvdal i foten av Hardangervidda nasjonalpark!

Sykepleier - nattevakt uke 25 - 32, med mulig forlengelse til uke 35. Kommuneområde pleie, rehabilitering og omsorg Nore og Uvdal kommune

Vi kan tilby:

ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder.
Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen.

Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion. Se for øvrig våre nettside:

Bergtun Omsorgssenter ble ferdigstilt oktober-06. Det er bygget etter moderne prinsipper for drift og organisering. 27 sykehjemsplasser fordelt på institusjon og skjerma enheter, samt 8 Korttids-/rehabiliterings- plasser. I tillegg er 16 nye omsorgsboliger og 5 omsorgsenheter tilknyttet omsorgssenteret, disse har også 24-timers døgnbemanning og serves av hjemmebaserte tjenester.

Arbeidsoppgaver:
Sykepleiefaglige oppgaver i hjemmetjenesten og i institusjon. Være en aktiv bidragsyter til god faglig kvalitet i tjenesten.
Vi har fokus på helsefremmende tiltak
Vi ønsker å skape forutsigbarhet, trygghet og faglig struktur i et helhetlig pasientforløp fra hjemmeboende til institusjon
Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Ansvar på natt

Personlige egenskaper:
God på tverrfaglig samarbeid med andre, og til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Centric Care tilbyr

Oppdragsbasert lønn (tariff + mer)
Bolig og reise
Den beste oppfølging før - under - etter oppdrag fra undertegnede

Håper jeg får muligheten til å jobbe for at du skal få en fantastisk opplevelse i Nore og Uvdal kommune sommer 2016!

Contact person:

Tom Erik Løkken Salgskonsulent/rådgiver, phone: +47 90 81 18 28, email: Click here

Centric Care

er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com