SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: LÆRER

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3015443268

Closing date: 13-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Unik mulighet til å være med å utvikle nye Berg skole!

Berg skole i Nordre Aker bydel startet opp som ny 1-7 skole høsten 2014. Skolen er lokalisert i det som har vært Berg Videregående skole, i et trygt og idyllisk område 3 minutter gangavstand fra Berg buss og T-banestasjon. Inneværende skoleår har vi elever på 1.-3. trinn. Fra høsten 2016 får vi elever på 1.-4. trinn. I løpet av de neste årene blir Berg skole bygget opp til en skole med tre paralleller, aktivitetsskole og plass til ca 600 elever.

Berg skoles visjon er "Vi skal lære enda mer". Sammen skal elevene motiveres til nysgjerrighet, engasjement og læringsglede. Læringen omhandler det sosiale, kulturelle og det faglige.

Vi jobber systematisk for at Berg skole skal være en kollektivt drevet skole, der høy kompetanse, samarbeid og fellesskap gir elever, ansatte og foresatte forutsigbarhet, trygghet og høy kvalitet på opplæringen. Vi har derfor utviklet forpliktende løfter til alle som er tilknyttet skolen vår:

" Vi lover deg som elev ved Berg skole en trygg og lærerik skolehverdag der alle inkluderes."
" Vi lover deg som ansatt ved Berg skole en inspirerende arbeidsplass der alle bidrar til trivsel, samarbeid og utvikling."
" Vi lover deg som foresatt ved Berg skole en kultur som preges av respekt og åpen dialog."

Vi søker en erfaren, engasjert, faglig sterk og fremtidsrettet lærer med spesiell interesse og engasjement for være med på å utvikle en ny barneskole.

Arbeidsoppgaver:

Kontaktlærerfunksjon
Undervisning.
Pedagogisk utviklingsarbeid.
Tett samarbeid i team.
Samarbeid med foresatte og andre instanser

Kvalifikasjoner:
Grunnskolelærerutdanning 1-7
Undervisningserfaring der VFL står sentalt.
Gode IKT-kunnskaper, med interesse og forståelse for mulighetene som ligger i god digital kompetanse for elevene.
Interesse/kompetanse innen begynneropplæring.
Personer med interesse/kompetanse innen kunst & håndverk-faget oppfordres til å søke.
Interesse og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
Utdanningsretning
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Positivt elevsyn, med evne til å skape gode relasjoner til elevene.
Tydelig klasseleder.
Evne og innsikt i å benytte varierte arbeidsmetoder og ulike læringsarenaer, som motiverer elevene til kreativitet, faglig nysgjerrighet og interesse for læring.
God vurderingskompetanse.
Høye ambisjoner for hver elev.
Engasjert, positiv og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
En unik mulighet til å kunne være med på å skape og utvikle en ny barneskole.
En inspirerende arbeidsplass der alle bidrar til trivsel, samarbeid og utvikling.
En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges.
Kompetanseheving for lærerne.
Gode muligheter for bruk av digitalt utstyr i undervisning og i eget arbeid.
Systematisk oppfølging av nytilsatte.
Mulighet for veiledning.
En rehabilitert skole med moderne, flotte lokaler, med nytt inventar og utstyr.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Yngvil Hestenes Rektor, phone: +47 90628178

Contact person:

Pernille Grepp Knutsen Ass rektor, phone: +47 95165113

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com