SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Engasjement

Percentage: 220%%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3028012158

Closing date: 18-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Undervisningsstilling er i ungdomsklasse/eksamensrettet opplæring - Oslo Voksenopplæring Skullerud

Oslo voksenopplæring Skullerud er et voksenopplæringssenter for region sør i Oslo. Senteret ligger sentralt til på Skullerud og har ca 1100 elever og 140 ansatte. Senteret har tilbud om spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og samfunnskunnskap og er involvert i flere internasjonale prosjekter.

Skoleåret 2014/15 fikk Skullerud VO et nytt tilbud for ungdom mellom 16-19 år. Tilbudet er for ungdom som av ulike grunner ikke har fullført ungdomskolen og trenger et ekstra år for å kunne søke seg inn på videregående skole. I løpet av ett år får de undervisning i de fem basisfagene og avlegger eksamen om våren i likhet med andre 10. klassinger.

Skullerud VO tilbyr også et eksamensrettet tilbud for elever som mangler ett eller flere fag fra grunnskolen. Undervisningen gis i mindre grupper i de fem basisfagene etter lærerplanen Kunnskapsløftet. Tilbudet er for både unge og voksne deltakere.

For skoleåret 2016/17 har vi behov for 220% stillinger i engasjement.

Oppstart: 01.08.2016
Engasjementene avsluttes: 31.07.2017

Arbeidsoppgaver:

Undervisning i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag etter Kunnskapsløftet (KL06)
Undervisning i mindre grupper eller enkeltelever
Tett oppfølging av elevene
Utøve trygg og god klasseledelse
Karaktersetting

Kvalifikasjoner:
Godkjent pedagogisk utdanning
Undervisningskompetanse i ett eller flere av de fem basisfagene
God kjennskap til og erfaring med Kunnskapsløftet (KL06)
Erfaring fra med ungdom eller undervisningserfaring fra grunnskolen er en fordel

Personlige egenskaper:
Tydelig og trygg voksen
Interesse for ungdom og evne til å skape gode relasjoner til denne gruppen
Gode samarbeidsevner
Fleksibel
Mål og resultatorientert
Utviklingsorientert

Vi tilbyr:
Et spennende og utviklingsorientert fagmiljø
Systematisk internopplæring
Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com