SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: verksamhetsarkitekt

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Stockholm

Employer: Tullverket

Reference: PER 2015-664

Closing date: 2015-11-11

Apply for the job here.

Visit our home page.

Tullverket söker verksamhetsarkitekt

Sedan 2010 pågår ett förändringsprogram i Tullverket, ”Ett integrerat och effektivt Tullverk”, som bygger på en framtagen Målbild 2015 som beskriver hur Tullverket ska fungera år 2015. I förändringsprogrammet finns ett antal områden, initiativ, som Tullverket ska prioritera för att realisera målbilden. Utvecklingsarbetet styrs via Tullverkets högsta ledning.

Tullverket har ett omfattande och mångårigt utvecklingsarbete framför sig för att klara av krav på förändrade arbetsmetoder, elektroniska lösningar, automatiserade samt standardiserade processer och arbetsmetoder. Vi står inför ökade krav i kombination med en minskad resursnivå som gör att vi arbetar med att utveckla och förbättra vårt arbetssätt så att vi blir mer effektiva i det vi gör – både att vi gör rätt saker och att vi gör dem på rätt sätt. En ny tullagstiftning ställer höga krav på omställning och Målbild 2015 kräver effektivisering och kvalitetsökning i verksamheterna.

Tullverket har ett Arkitekturråd. Rådet ansvarar för att säkerställa att de förändringar som genomförs tar Tullverket närmare våra strategiska mål. Under rådet finns ett antal verksamhetsarkitekter och IT-arkitekter.

De finns organisatoriskt placerade inom såväl enheten för verksamhetsutveckling och IT. Dina närmaste kollegor är chefsarkitekten. andra arkitekter samt personer som är involverade i förändringsarbetet – projektledare, sponsorer, verksamhetsutvecklare, konsulter med mera. Du kommer att vara placerad inom enheten för verksamhetsutveckling och arbeta för hela Tullverket. Du rapporterar till chefsarkitekt och de som leder de uppdrag du är allokerad till.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som verksamhetsarkitekt arbetar du nära verksamheten och har insikter i hur processer och verksamhet fungerar i realiteten. Du samarbetar nära med IT-arkitekter och har stor förståelse för hur verksamhetens behov kopplas till information, applikation och teknik på en övergripande nivå. Du tittar på helheten för att säkerställa hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Du ger stöd till förändringsarbetet i både planering, genomförande och nyttohemtagning. Du följer upp och kontrollerar att beslutade strategier och principer följs.
Tullverkets värdegrund ska ligga som grund i ditt arbete genom helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.

Vi söker dig som har:
goda kunskaper i processkartläggning (ex verksamhetsanalys, projektstyrning, verktyg för förbättringsarbete)
stor insikt och förståelse för förändringsarbete
god förmåga att formulera dig såväl skriftligt som muntligt
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
goda kunskaper i Officepaketet.

Meriterande om du har:
kunskaper i processutveckling/verksamhetsmodellering
kunskaper i verksamhetsarkitektur
kunskaper i kravhantering
erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete
erfarenhet inom informationsmodellering
kunskap om Tullverkets styrmodell.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är bra på att ta egna initiativ och driver arbetet till det är genomfört. Du är bra på att arbeta såväl självständigt som i grupp och du är bra på att strukturera arbetet. Du är målinriktad och drivande och är tydlig i din kommunikation och säkerställer att ditt budskap når fram.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Övrigt:
Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du att drogtestas.
Resor i tjänsten kan förekomma.

För mer information och ansökan:
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Monica Eliasson, tel. 040-661 33 37 och Ulf Åkerblom, tel. 08-405 01 21. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Peter Martinsson, tel. 042-19 86 99 och för Saco-S, Katarina Hernhut, tel. 08-456 52 65.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 11:e november 2015. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.

Contact person:

För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, phone: +46 (0)60-67 25 85
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com