SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Tuberkulosekoordinator

Contract type: Vikariat

Percentage: 60%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3456181248

Closing date: 18-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Tuberkulosekoordinator - Infeksjonsmedisinsk sengepost, Bærum sykehus

Tuberkulosekoordinator er organisert i medisinsk avdeling, infeksjonsposten. Tuberkulosekoordinator skal være et bindeledd mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i forebygging, behandling og rådgivning av tuberkulose. Pasienter med diagnostisert sykdom skal sikres tett oppfølging gjennom hele behandlingsperioden. Man vil i stillingen samarbeide med spesialister innen infeksjon, aktuelle poliklinikker og sengeposter, samt smittevernpersonell. Tuberkulosekoordinator bistår smittevernlege/bedriftssykepleier/hygienesykepleier ved smitteoppsporing i forhold til tuberkulose. Utenfor sykehuset er kommuneleger og helsesøstre viktige samarbeidspartnere, i tillegg til hjemmesykepleien eller andre som administrerer direkte observert behandling (DOT).

Vi har nå ledig et års vikariat i 60 % stilling som tuberkulosekoordinator (dagarbeid).
Stillingen kan økes med 40 % i tredelt turnus på infeksjon sengepost

Arbeidsoppgaver:

Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd.
Bidra til at meldinger sendes som pålagt
Koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med spesialist og kommunehelsetjenesten, inkludert forebyggende behandling
Overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen
Undervisning og opplæring
Samarbeide med andre tuberkulosekoordinatorer i Vestre Viken og Helse Sør-Øst

Kvalifikasjoner:
Offentlig autorisert sykepleier
Videreutdanning i smittevern/helsesøster er ønskelig, eller annen relevant kompetanse
Personlige egenskaper
Pasientorientert
Gode samarbeidsevner
Stå på-vilje
Like utfordringer og jobbe kunnskapsbasert
Godt humør
Personlige egnethet vektlegges
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med mange hyggelige og dyktige kollegaer
Deltakelse på nasjonale samlinger
Tilpasset opplæring
Gode velferdstilbud

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ane Berggrav-Sørensen Avdelingssykepleier, phone: +47 67809566

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com