SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 12-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kommunalteknikk, Prosjektleder veg og samferdsel

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder innen veg og samferdselsområdet Kommunalteknikk har ansvar for å videreutvikle de kommunale samferdselsanleggene.

Spennende oppgaver ligger framfor oss, bl.a. prosjekter knyttet til Miljøpakken i Trondheim. Miljøpakken innebærer en stor satsing på utbygging av veg-, kollektiv-, sykkel- og miljøtiltak, og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Kommunalteknikk har også ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale parker, byrom, de bynære grøntområdene og være kommunens kompetansemiljø innen geoteknikk. Enheten har videre ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale avfallsløsninger og vann- og avløpsanlegg. Enheten har ca. 60 ansatte. Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

Prosjektledelse i forbindelse med bygging av veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk
Deltakelse ved utarbeidelse av overordnede planer for de ulike typer veg- og trafikkanlegg
Godkjenning av byggeplaner for utbyggingsområder i regi av private utbyggere
Prosjektarbeid i samarbeid med andre enheter innenfor byutviklingsområdet
Forvaltningsoppgaver innen vegområdet

Kvalifikasjoner:
Master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med relevant praksis eller tilleggsutdanning – veg og anleggsfag
Prosjektlederkompetanse
Ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring
Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig, må beherske norsk som skriftspråk
Nyutdannede kan også være aktuelle

Utdanningsretninger:
Annet
Bygg og anlegg

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet.

Vi tilbyr:
Kommunen står foran store utviklings- og utbyggingsoppgaver de kommende år og vi kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gro Heidi Norvoll (Førstesekretær), phone: +47 97996224

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com