SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Konsulent

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 03-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Trondheim kommunale kulturskole, Konsulent

Ved Trondheim kommunale kulturskole er det fra 01.08.16 til 02.02.17 ledig ett vikariat som konsulent ved Den kulturelle skole- og barnehagesekken.

Arbeidsoppgaver:

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal sikre barn og unge møte med det profesjonelle kunst og kulturlivet. Organisering av Den kulturelle skolesekken er lagt til Trondheim kommunale kulturskole, lokalisert med kontorer i Kulturskolens lokaler i Olavshallen
DKS ansatte arbeider tett med kulturskolens fagpersonale, og DKS utgjør/er en viktig del av kulturskolens utvikling som kompetansesenter for barnekultur.

Kvalifikasjoner:
Stillingen forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter, god kjennskap til kunst og kulturliv og til skoleverket, gode evner til systematikk og logistikk. Gode IKT - kunnskaper er en forutsetning. Det forutsettes relevant praksis fra kulturadministrasjon og kulturformidling for barn og unge.

Utdanningsretninger:
Administrasjon og ledelse
Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Guri Krog Dodig (Førstekonsulent), phone: +47 72548811

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com