SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Teknisk sjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Byrkjelo

Employer: TINE

Reference: 2253729492

Closing date: 24-08-2014

Apply for the job here.

Visit our home page here.

Teknisk sjef - TINE Meieriet Byrkjelo

Den vi tilset er med i leiargruppa i meieriet og rapporterer til meierisjef.

Arbeidsoppgaver

Planleggje og gjennomføre vedlikehald, og nytte avdelinga sine ressursar best mogeleg
Personaloppfølging og utvikling
Prosjektdeltaking
Ansvar for at avdelinga vert driven etter gjeldande krav innan HMS og kvalitet
Budsjett- og resultatoppfølging

Kvalifikasjoner:
Vi søkjer etter teknikar/ingeniør med automasjon, automatikk, maskin, elektro eller mekanisk utdanning.
Praktisk erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning
Erfaring frå prosess- og produksjonsindustri
Leiarerfaring
Erfaring med prosjektrelatert arbeid er ynskjeleg
Generelt gode IT-kunnskapar

Personlige egenskaper:
God motivator og teambyggjar
Dyktig til å planleggje og organisere
Kunne ta initiativ, sette i verk aktivitetar og ta raske avgjerder
Arbeide effektivt under press
Godt humør og stå-på-vilje

Vi tilbyr:
Løn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Mogelegheit for personleg utvikling
Hjelp til å skaffe bustad

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Thorkild Heieren Meierisjef, phone: +47 97544925

TINE Gruppa

er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Biola, YT, Litago og Piano. TINE eies av 14 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 20 milliarder kroner. TINE Rådgiving og Medlem har ansvaret for de produsentrettede oppgavene, inkludert husdyrkontrollen. Vi bidrar til å gjøre det attraktivt å være TINE-produsent, ved å tilby aktuell rådgiving og gjennomføre andre tiltak av interesse for eierne.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2013 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com