SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 20

Contract type: Sommervikar

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3400211895

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere søkes til Drammen sykehus sommer 2017 - Bemanningsenheten DS

Sykepleiere og spesialsykepleiere søkes til Drammen sykehus sommeren 2017. Bemanningsenheten søker sykepleiere til ferievikariater ved alle avdelinger innen somatikk. Vi rekrutterer til medisinske og kirurgiske poster, samt ulike spesialavdelinger. Medisinske poster: Hjertesykdommer, lungesykdommer, mage/ tarm, geriatri og nevrologi. Kirurgiske poster: Generell kirurgi, mage/ tarm, gynekologi, ortopedi og Øre Nese Hals. Spesialavdelinger: Akuttmottak, Dialyseavdeling, Føde- og barsel, Barneavdeling, Nyfødt intensiv, Medisinsk og Generell intensiv avdeling, Operasjon og Anestesi.

Vikariatene varierer i lengde og varighet. Oppgi gjerne når du kan starte og hvor mye du ønsker jobbe i sommer. Behov hele sommeren fra uke 24-35, med størst press i ukene 28-32.

Drammen sykehus har høy faglig kvalitet og kontinuitet i pasientbehandlingen og god helhetlig styring av personalressurser. Arbeid ved Drammen Sykehus gir deg bredde i kunnskap og bygger din erfaring og kompetanse.

Vi kan tilby:

Pasienten i fokus er vår arbeidsmetode og som sykepleier vil du ha ansvaret for den daglige omsorgen rundt pasienten.
Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak.
Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste.
Informere og være i dialog med pasienten om sykepleie og avdelingens rutiner.
Føre pasientjournal etter gjeldende regler.
Administrere forordnede legemidler og pasientbehandling.

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Spesialutdanning på avdeling hvor dette kreves
Faglig sterk, engasjert og interesse for faglig utvikling
Gode ferdigheter og interesse for pasientdokumentasjon
Du behersker skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig

Utdanningsretning:
Sykepleie

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du trives i et aktivt og travelt miljø
Du har stor arbeidskapasitet
Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
Du er fleksibel
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En mulighet til å få en fot innenfor spesialisthelsetjenesten
En aktiv, endringsvilling og positiv arbeidsplass
Stor bredde i faglige utfordringer
Tett oppfølging
Kontaktperson lett tilgjengelig.
Lønn etter tariff og tidligere arbeidserfaring.
Du får mange gode kolleger her!

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Cecilie Lande Hansen Konsulent - HR, phone: +47 32804000

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com