SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3113250123

Closing date: 24-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere - Drammen sykehus, Kirurgisk avdeling, Kirurgen 1

Kirurgen 1 er en post med 29 senger for gastrokirurgiske pasienter. Det er både øyeblikkelig hjelp-pasienter og pasienter som kommer elektivt til operasjon. Arbeidet består blant annet av pre- og post-operativ sykepleie. Posten er inndelt i fire grupper, hvor den ene gruppen er forbeholdt palliative pasienter. Det er kontinuitet i turnus på de ulike gruppene og de ansatte som er på den palliative gruppen har egne fagdager i forhold til palliasjon. Kirurgen 1 har fokus på faglig utvikling og har i dag flere medarbeidere under videreutdanning.

Posten har et ungt og spennende tverrfaglig miljø. Det er høyt arbeidstempo ved posten og det søkes etter personer som trives med utfordringer, kan jobbe både selvstendig så vel som i team og har et høyt faglig engasjement. Dette er en post hvor man blir faglig utfordret og kan utvikle egen faglig kompetanse.

Gastrokirurgisk sengepost har ledig faste stillinger for sykepleier i 100% stilling.

Vi søker sykepleiere med:

• Offentlig godkjenning
• Evne til kommunikasjon og samarbeid, samt personlig egnethet
• Faglig engasjement
• Evne til å bidra positivt til et inkluderende og trygt arbeidsmiljø
• Erfaring fra mage/tarm-kirurgisk er ønskelig

Vi kan tilby:
• Individuell opplæring
• Et ungt og friskt arbeidsmiljø
• Fagdager i turnus
• Høyt sykepleiefaglig nivå

Arbeidstiden er for tiden 35,5 timer pr uke i 100 % stilling, tredelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Ved internt opprykk kan det bli ledige vikariater. Vennligst oppgi om du er interessert i vikariat.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingssykepleier Kjersti Westerlund, phone: +47 32 80 33 78, email: Click here

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com