SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast og Vikariat

Percentage: 75-100%

Location: Kongsberg

Employer: Vestre viken

Reference: 3126009272

Closing date: 03-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier - Medisinsk post 3 - Kongsberg sykehus

Medisinsk sengepost 3 er en enhet med 23 senger, og rundt 45 ansatte. Vi er kjent for å ha godt arbeidsmiljø og er opptatt av høy faglig kvalitet.

På grunn av svangerskapspermisjoner og interne omrokeringer har vi følgende stillinger ledig:

Sykepleier i 100% stilling fra 01.09.2016. Vikariat i minimum 1 år med mulighet for forlengelse.
Sykepleier i 75% stilling fra 01.09.2016 fast stilling.

Stillingene innebærer tre delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledige.

Krav til søkere:
• Autorisert sykepleier
• Samarbeidsvillig og fleksibel
• Personlig egnethet vektlegges
• Være opptatt av fagutvikling
• Han grunnleggende datakunnskaper

Vi tilbyr:
• En pleietjeneste og et sykehus i utvikling
• Innføringskurs for nyansatte
• Medarbeidersamtaler
• Et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling
• Fagdager inkludert i turnus

Ansettelsesbetingelser i hht. gjeldende overenskomst. 2 % pensjonstrekk

Søknadspapirer sendes ikke i retur.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mirela Catovic Avdelingssykepleier, phone: +47 32 72 56 75

Contact person:

Ingvild Mathisen Fagutviklingssykepleier, phone: +47 32 72 56 75

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com