SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3481930689

Closing date: 27-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Sykepleier - Hverdagsmestring

Bydel Ullerns vurderings- og mestringsteam er organisatrorisk tilknyttet fagavdelig helse og mestring. Er du sykepleier med interesse og ønske om å jobbe innefor geriatri og da særlig med rehabiliteringspasienter er du kanskje den vi søker etter? Bydelens vurderings- og mestringsteam er tverrfaglig sammensatt med sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og hjemmetrenere, og jobber tett sammen med øvrige tjenester i bydelen. Teamet kartlegger brukers ressurser, utarbeider mål og planer sammen med bruker/samarbeidspartner samt motiverer og veileder for mestring av hverdagsaktiviteter. Teamet jobber etter mestringsprinsippet, å stimulere til mestring uansett funksjonsnivå. Med stort fokus på brukermedvirkning ønsker vi å motivere den enkelte bruker fra passiv mottaker til aktiv deltaker i sitt liv. Tjenesten er under utvikling, og starter opp med turnus fra september.

Vi har ledige stillinger for sykepleier:

Oppfølging og koordinering av hverdagsmestringstilbudet til den enkelte bruker
Utføre pleie- og omsorgsoppgaver til hjemmeboende i alle livsfaser
Ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet og faglig forsvarlighet
Medvirke til utvikling av tjenesten i tråd med gjeldende målsettinger
Det må påregnes utførelse av arbeid på tvers av profesjonsgrenser, for helhetlig ivaretakelse av bruker

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier
Erfaring fra offentlig helsetjeneste innenfor felt som rehabilitering og geriatri
Erfaring med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som metode, er en fordel
Kompetanse innen motiverende samtale
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig ( C1)
Beherske ordinære IKT-verktøy. Fordel med kjennskap til Gerica og brukerverktøyet LMP
Førerkort kl. B

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Entusiastisk
Evne til nytenking og samarbeid
Løsningsorientert, kreativ og selvstendig
Gode motivasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Evne til fleksibilitet og omprioritering av egen arbeidshverdag

Vi tilbyr:
Fast stilling
Ltr 26-39
Hektisk arbeidsmiljø og trivelige kolleger
Turnus med arbeid hver tredje helg

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Maria Kvåle teamleder, phone: +47 482 56 421

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com