SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barne- og ungdomsarbeidere

Number of positions: 6

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 06-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Strindheim skole, Barne- og ungdomsarbeidere/medarbeidere SFO

Med forbehold om ledighet, har Strindheim skole ledig inntil seks faste 50 % stillinger som barne- og ungdomsarbeider/medarbeider i SFO Med forbehold om ledighet, ett vikariat i 50 % stilling i tidsperioden 01.08.2016 til 31.07.2017

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for vekst og utvikling. Hvert enkelt barn skal kunne gå med rak rygg og hevet hode, med de ressurser det har, der det får hente ut potensialet sitt og har muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv, både faglig og sosialt

"Den gode SFO" formes ved at barna gis muligheter for å lære på en lekende måte på tvers av alder. At de utvikler basiskompetanse gjennom samspill med barn og voksne, samtidig som de har det gøy. SFO sitt mål er at hvert barn skal ha ett grunnleggende positivt bilde av seg selv, ha en venn, oppleve å være verdsatt og bidra selv til at andre har det bra. Barna skal få oppleve hvor spennende livet kan være, samt at de kan påvirke hverdagen gjennom å ta egne valg

Strindheim skole jobber med å skape en god og helhetlig kobling mellom motiverende læringsaktiviteter og vurdering, med fokus på utvikling og fremgang. Vi jobber med kompetanseutvikling med fokus på relasjonsbygging. Strindheim barneskole har 600 elever og 80 ansatte. Skolen har i tillegg Regnbuen, en avdeling med inntil fem multifunksjonshemmede barn, og en SFO med i overkant av 325 barn fordelt på fire baser.

Arbeidsoppgaver:

Å legge til rette for ulike aktiviteter inne og ute, slik at barna kan få utvikle talentene sine på SFO. Vi søker kompetente voksne som ønsker å lede barneaktiviteter innen områder som: lek, fysisk aktivitet inne og ute, allidrett, dans, drama, forming og musikk. Vi trenger aktive voksne som leker med, eller som befinner seg i nærheten av der barna er i aktivitet.

Kvalifikasjoner:
Barne- og ungdomsarbeider fagbrev
Søkere uten formell kompetanse kan søke, men det er ønskelig med relevant erfaring som kan knyttes opp mot barn og fritid.

Utdanningsnivå:
Videregående skole
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
At du er kreativ, POSITIV og MODIG sammen med barna og at du kan ta initiativ til aktiviteter både ute og inne
Evne til refleksjon over egen praksis og er INKLUDERENDE i samspill med barna
Evne til å engasjere seg og skape trygghet og TYDELIGHET i barns hverdag
Evne til å løse oppgavene på en fleksibel og PROFESJONELL måte
Evne og vilje til å samarbeide i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt, også sett i forhold til skolens øvrige personale.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Stian Rosvoll (Dagl leder SFO), phone: +47 72541006

Contact person:

Lars Petter Eggesbø (Rektor), phone: +47 990 27 760

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com