SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Vernepleier/sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 01-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Strindheim bo- og aktivitetstilbud, Vernepleier/sykepleier

Strindheim bo- og aktivitetstilbud har fra 02.05.16 ledig - 100 % fast vernepleier/sykepleierstilling samt - 100 % vikariat som vernepleier/sykepleier frem til og med 15.08.2017

Strindheim bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgnstjenester, bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for mennesker med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming og mennesker med psykiske lidelser Strindheim bo- og aktivitetstilbud er i dag organisert i fem ulike " hus " med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er bl.a. vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer turnusorganiserte tjenester, og man må påregne primærkontaktansvar.

Kvalifikasjoner:
Det stilles krav om 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier eller sykepleier, samt kompetanse eller relevant erfaring ift personer med forskjellige former for funksjonsnedsettelse.

Utdanningstittel:
Vernepleier/sykepleier

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Stå-på-vilje og evne til fleksibilitet
Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
Tydelige etiske og faglige holdninger
God skriftlig framstillingsevne
Positivitet, struktur og ryddighet
Personlig egnethet, samt engasjement og interesse for tjenesteområdet
Evnen til å stå i en hektisk hverdag
Det forutsettes at du har førerkort til vanlig bil

Vi tilbyr:
Grundig opplæring
En spennende og travel arbidsdag
Et godt og kreavtivt arbeidsmiljø
Et bredt sammensatt og inspirerende fagmiljø
Mulighet for å være med på å utvikle tjenestetilbudet
Deltagelse i et artig og kreativt sosialt fellesskap
For stillingen gjelder tilsetningsforhold og lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Du må kunne bidra til å fylle våre sentrale verdier - modig, åpen og kompetent. Og vårt arbeidsmiljø forventer at du kan bidra med en stor porsjon humor og en liten kopp galskap.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Næbb (Fagleder), phone: +47 97724096

Contact person:

Bente Blekken (Fagleder), phone: +47 90665755

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com