SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Salary: Månadslön

Location: Stockholm

Employer: Stockholm Stad

Reference: A45559

Closing date: 2016-10-27

Apply for the job here.

Visit our home page.

Skolfam söker Psykolog

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skolfam – skolsatsningen inom familjehemsvård är en satsning till barn i åldrarna 6-12 år som är placerade i familjehem. Syftet är att ge bättre förutsättning för goda skolresultat. Arbetet utgår från den skyddande effekt som goda skolresultat ger.

Skolfamverksamheten är en del av Resursteamen, en stadsövergripande jour- och familjehemsverksamhet inom Socialtjänstavdelningen i Stockholms stad. Verksamheten ingår även i ett regionalt nätverk och nationellt samarbete med andra Skolfamkommuner med syfte att lokalt och nationellt skapa bättre förutsättningar för de familjehemsplacerade barnens skolgång. Skolfams arbete följs också av ett forskarteam nationellt.

Du kommer att delta i uppbyggnaden av verksamheten som nu utökas från tre team till fem team och som när det är fullt utbyggt 2018 kommer att bestå av sex team.

Arbetsuppgifter:

Som psykolog i Skolfam arbetar du i ett team med en specialpedagog och ansvariga socialsekreterare från olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Varje team är kopplat till 22 st. barn. Arbetet innebär många resor till barnens placeringskommuner och skolor i länet.

Uppdraget är att tillsammans med skolpersonal och familjehemföräldrar göra barnens skolgång så framgångsrik som möjligt. Psykolog och specialpedagog i teamet gör en kartläggning över barnens begåvningsresurser, pedagogiska kunskaper och psykiska hälsa. I psykologens uppdrag ingår att kartlägga kognitiva och adaptiva resurser samt psykisk hälsa. Teamets sammanvägda bedömning används sedan som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Tillsammans med specialpedagogen överför du resultaten till pedagogiska åtgärder samt följer den manual och det systematiska arbetssätt som kännetecknar Skolfam. Utvecklingen följs kontinuerligt upp i samarbete med skolor, familjehem och barn. De pedagogiska och psykologiska testerna upprepas med barnen efter två år och jämförs med de ursprungliga testerna. Uppföljningen fortgår därefter.

Kvalifikationer:
Du är leg. psykolog med erfarenheter av att arbeta i skolmiljö samt med kunskap om pedagogisk psykologi och utvecklingspsykologi. Du är väl förtrogen med psykologiska tester och kan tolka, se konsekvenser av och kommunicera resultat av en utredning. Erfarenhet av och kunskap om handledning är meriterande.

Ditt förhållningssätt är inriktat på att söka styrkor och resurser hos barnet snarare än avvikelser och kliniska diagnoser.

Vi lägger stor vikt vid följande kompetenser:
Du har mycket god samarbetsförmåga och ser fördelarna med det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som teamarbetet för med sig. Du arbetar självständigt och tar i ditt arbete initiativ som leder till resultat. I och med att barnens skolor och familjehem är utspridda över hela länet och tjänsten därmed innebär mycket resande ser vi att du har ett flexibelt arbetssätt och en mycket god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din kommunikation kännetecknas av tydlighet där du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du arbetar målinriktat och långsiktigt och underhåller kontinuerligt dina specialistkunskaper.

Stämmer ovanstående in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt:
Stockholm stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att motverka diskriminering och istället se till varje persons kompetens.

Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Yrkeskategori: Skolpsykolog
Erfarenhet: Erfarenhet krävs. Körkort B krävs.
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön. .
Arbetstid: Dagtid. .
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Förvaltning: Socialförvaltningen - Resursteamen barn och unga

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Eva Lindström Projektledare, phone: +46 (0)8-50825231, email: Click here

Contact person:

Eliana Hjelm HR-konsult, phone: +46 (0)8-508 117 23, email: Click here

Stockholms stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com