SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Skolsköterska

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Salary: Månadslön

Location: Stockholm

Employer: Stockholm Stad

Reference: A44809

Closing date: 2016-09-15

Apply for the job here.

Visit our home page.

Hammarbyskolan Södra söker Skolsköterska

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens grundskola är en kommunal F-9 skola på Kungsholmen som arbetar aktivt för att skapa sammanhang och trygghet för den enskilde eleven. Kungsholmens grundskola är en av de få skolor med störst antal behöriga lärare och har redovisat goda studieresultat de senaste åren, vilket vittnar om ett kompetent kollegium. Kungsholmens grundsärskola F-9 har stor kompetens inom NPF och arbetar utifrån beteendeanalytiska principer och kvalitetssäkrat inkluderingsarbete i grundskoleklasser

I Hammarbyskolan spirar nyfikenheten och kreativiteten. Här möts varje dag engagerade lärare och elever i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre.

Hammarbyskolan har två skolhus, Norra och Södra. Norra är en F-6 skola medan Södra sträcker sig från F-8. Södra expanderar just nu och kommer stå färdig som F-9 skola höstterminen 2017. Till Hammarbyskolan hör även Roma Kulturklass, med ett trettiotal romska elever i åk F-9. Roma Kulturklass verksamhet bedrivs i lokaler intill Dalenparken.

•Vi har ett mycket bra samarbete med förskolorna i området och vi har ett väl inarbetat övergångsprogram mellan förskola - skola.
•Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling.
•Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem och skola. För 4:or, 5:or och 6:or finns en mellanstadieklubb i varje skola.

Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är viktiga delar som kompletterar kunskapsinhämtandet. Gott lärandeklimat skapar vi genom att bygga på elevernas inneboende resurser och att stärka deras självbild. Alla elever har ansvar för och inflytande över sin egen lärandeutveckling, klassens arbete och skolan som helhet. Vi skapar framtidstro och beredskap för livet!

Arbetsuppgifter:

Utföra elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.
Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
Skolsköterskan har sina lokaler i samma lokaler som SYV och kurator. Tjänsten är på Hammarbyskolan Södra med elever från Förskoleklass till årskurs 8, nästa år växer skolan till årskurs 9.

Kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom
Hälso –och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp,
Det är värdefullt om skolsköterskan har folkhälsovetenskaplig kompetens.

Stockholm stads skolsköterskor journalför i PMO och du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.

Övrigt:
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Yrkeskategori: Skolsköterska
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2016-10-01. Enligt överenskommelse
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen - Hammarbyskolan
Arbetsgivarens referensnummer: A44809
Sista ansökningsdatum: 2016-09-15

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Ann-Marie Bovin Rektor, phone: +46 (0)8-50815661, email: Click here

Contact person:

Marie Ekqvist Olsson Skolhälsan Stockholm stad, phone: +46 (0)8-50833686

Stockholms stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com