SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fritidspedagog

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Salary: Månadslön

Location: Stockholm

Employer: Stockholm Stad

Reference: 2017/4673

Closing date: 2017-08-13

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fritidspedagog till Bromstensskolan

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning:

På Bromstensskolan går ungefär 500 elever från förskoleklass upp till år 6, med ungefär 25 elever i varje klass. Skolan ligger i Spånga, strax nordväst om Stockholm och har funnits här i mer än 100 år. Vi har en härlig skolgård, en fotbollsplan med nytt konstgräs, klätterställningar och en stor amfiteater där vi kan samlas vid avslutningar, insjungning av våren och andra högtider.

Ungefär 75 personer arbetar här, de flesta är pedagoger och arbetar i klasserna eller i fritidsverksamheten, men vi har även ett elevhälsoteam, ett eget tillagningskök och administrativ personal. Skolan har fyra fritidsavdelningar för de yngre barnen och en fritidsklubb för eleverna på mellanstadiet. Varje fritids har egna lokaler, i vissa årskurser lånar man ibland ett klassrum för sin verksamhet och vi försöker samarbeta så mycket vi kan för att skapa en stark vi-känsla på skolan.

Ungefär hälften av eleverna har en annan kulturell bakgrund än svensk, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta till vara på det vi kan lära oss av olika kulturer.

Våra ambitioner är mycket höga och vi har de senaste 5 åren haft en starkt positiv utveckling på skolan vad gäller tryggheten, elevresultaten, ekonomin och vårt förtroende hos föräldrarna. Vår avsikt är att skapa en fantastisk skola där pedagogerna trivs lika bra som barnen och där vi hjälper eleverna att utveckla sin fulla potential. Hur det arbetet ska gå till kan du läsa om under rubriken "Vision" och "Arbetssätt" på vår hemsida http://www.bromstensskolan.stockholm.se.

Sedan våren 2014 ingår vi i stadens projekt "Synligt lärande", där vi utifrån den senaste forskningen omformar vårt sätt att undervisa. Vi arbetar aktivt med den senaste pedagogiken och inspireras i vårt arbete av bland annat John Hattie, James Nottingham, Dylan Williams, Helen Timperley, Anders Jönsson och Christian Lundahl. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller formativ bedömning och andra tekniker för att skapa lysande resultat hos eleverna. Våra fyra förstelärare har förutom sitt ämnesuppdrag också ansvaret att utveckla undervisningen på skolan enligt principerna för synligt lärande.

Vi har stort fokus på vårt kvalitetsarbete, vi menar att goda och effektiva rutiner är en viktig förutsättning för en väl fungerande skola. En tydlig struktur för allt praktiskt frigör tid och energi för det svåra och gör det lättare att koncentrera sig på vårt huvuduppdrag - att utveckla elevernas lärande. Du hittar alla våra dokument och stödsystem på adressen http://www.bromstensskolan.org.

Arbetsbeskrivning:
Till höstterminen 2017 söker vi dig, en erfaren, engagerad och positiv fritidspedagog, som älskar lärande och vill delta i vårt arbete att skapa en fantastisk skola.

Du kommer att ingå i ett arbetslag där lärare och fritidspersonal tillsammans arbetar kring elever i en årskurs. På förmiddagarna stödjer du elevernas utveckling genom att delta i lektioner och på eftermiddagen leder du verksamheten på fritids tillsammans med dina kollegor.

Vi kan erbjuda dig en fast tjänst, där du planerar, genomför och följer upp verksamheten enligt läroplanens mål, där du får eleverna att växa, samtidigt som du är med och vidareutvecklar vår skola.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett mycket spännande uppdrag, där du kommer vara med och forma vår nya skola.

Du kommer ha ett ledande pedagogiskt uppdrag och du behöver därför ha vana av att leda kollegor i pedagogiskt arbete.

Kvalifikationer:
Du ska ha någon form av högre pedagogisk utbildning, till exempel fritidspedagog, förskollärare eller lärare.

Du måste vara väl insatt i läroplanens mål och kan konkret beskriva hur du arbetar för att nå dessa mål.

Du måste vara lyhörd för verksamhetens krav och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar.

Du måste ha lätt att agera etisk förebild för eleverna och kan på ett naturligt sätt kommunicera din värdegrund i ord och handling.

Du behöver ha erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet, meriterande är om du har haft en ledande roll i utvecklingsarbetet inom fritids.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Har du några frågor angående tjänsten:

Contact person:

Per Hansson, phone: +46 (0)76-120 37 02

Stockholms stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com