SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Coach/vägledare

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Salary: Månadslön

Location: Stockholm

Employer: Stockholm Stad

Reference: 2017/4269

Closing date: 2017-06-22

Apply for the job here.

Visit our home page.

Coach/vägledare för 16-19 åringar utan gymnasium

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att hjälpa stockholmarna hitta sin plats i arbetslivet. Vi ansvarar för Jobbtorg Stockholm, som är ingången till alla våra arbetsmarknadsinsatser. Där erbjuder vi coachning och stöd till den som är arbetslös och har social problematik eller försörjningsstöd. Målet är att alla ska kunna hitta sin väg till egen och hållbar försörjning.

Arbetsplatsbeskrivning:

På Jobbtorgen i Stockholms stad arbetar lokala samordnare utifrån det kommunala aktivitetsansvaret, uppsökande arbete mot 16-19 åringar som varken studerar eller arbetar. Det kommunala aktivitetsansvaret utgår ifrån skollagen om kommunens skyldighet att löpande följa upp 16-19 åringar som varken arbetar eller studerar och erbjuda dem aktiviteter. Lokala samordnare söker upp ungdomarna med hjälp av stadens IT-system Barn och elevregistret (BER) genom att ringa, skicka brev och knacka dörr. Lokala samordnare arbetar motiverande för att få träffa ungdomen och erbjuda denne adekvata aktiviteter/insatser. Intern och extern samverkan är central i rollen som samordnare. För att lyckas nå alla ungdomar i Hässelby/Vällingby och Bromma som inte går i skolan krävs samverkan med andra instanser som kommer i kontakt med målgruppen till exempel, socialtjänst, skola och psykiatri. Det ligger på de lokala samordnarna i samarbete med sina närmaste chefer att hitta dessa samverkansparternas och inleda samverkan. Arbetsplatsen är på Jobbtorg Vällingby men dagarna fylls ofta upp av möten på olika platser över hela staden. Du kommer ha en biträdande enhetschef i Vällingby samt en samordnare centralt i staden. I Vällingby kommer du jobba i team med en kollega och ni kommer självständigt att lägga upp era arbetsdagar utifrån vissa satta ramar. Detta ställer krav på stor samarbetsförmåga.

Arbetsbeskrivning:
-Uppsökande arbete, ringa, knacka dörr, skicka brev samt administrering av de inkomna resultaten.

-Initiera samt upprätthålla samverkan med både interna och externa aktörer.

-Motivera ungdomar till att på frivillig basis delta i våra insatser.

-Motivera samt arbeta lösningsinriktat för att engagera ungdomen till att återgå till skolan eller annan aktivitet.

-Samarbeta med den unges föräldrar samt andra viktiga personer i den unges närhet.

-Arbeta självständigt och flexibelt utifrån lokala förutsättningar och behov.

-Ha ungdomen i centrum

Kvalifikationer:
Högskoleutbildning; Vi ser gärna att du som söker är Studie- och yrkesvägledare eller har en utbildning med inriktning mot socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vi vill att du är en prestiglös person med stor uthållighet. Att du ser relationskapande och gott bemötande som en viktig del i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har en helhetssyn och ser till ungdomen och hela verksamhetens bästa i ditt agerande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och att du kompletterar den kollega du kommer arbeta närmast.

Övrigt:
Placering är på Jobbtorg Vällingby. Du kommer ha mycket externa möten runt om i Stockholm. Du har en arbetsledande samordnare centralt i staden och en chef på plats i Vällingby

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Har du några frågor angående tjänsten:

Contact person:

Sofie Jacobsson, Bitr. Enhetschef, phone: +46 (0)8-50835680, email: Click here

Stockholms stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com