SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: BARNEHAGELÆRER

Number of positions: 4

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Steigen

Employer: Steigen kommune

Closing date: 27-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Sykepleier

Vi arbeider aktivt for å utvikle våre pleie- og omsorgstjenester for å kunne møte framtidens og kommunens sykepleierfaglige behov. Vi har stor fokus på heltidskultur og har sammen med våre tillitsvalgte arbeidet frem ny turnusordning for å imøtekomme ønske om flest mulig hele stillinger.

Steigen Kommune har for tiden ledig 4 sykepleierstillinger, hvorav 1 fast og 3 vikariater. 1 vikariat har faglederansvar for en avdeling. Tiltredelse i stillingene vil være etter nærmere avtale.

Vi søker etter deg/dere som:

Vi søker derfor etter:
sykepleiere med offentlig godkjent utdanning
personer som kan arbeide i team
sykepleiere som er interessert i å arbeide med videreutvikling av tjenestetilbudet
personer som er selvstendig og løsningsorientert i sitt arbeid

Vi kan tilby:
godt arbeidsmiljø
utviklingsorienterte medarbeidere
samlet lederskap
spennede utfordringer og omstillinger
lønn som ansatt med min. 10 års ansiennitet.

For mer informasjon:

Contact person:

Leder for sykehjem, Anne Lise Dreyer, phone: +47 40453460, email: Click here

Steigen kommune

har vel 2500 innbyggere, og ligger nord for Bodø , ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur. Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com