SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3276751975

Closing date: 19-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Fagkonsulent - Madla helse og sosialkontor

Madla helse- og sosialkontor er ett av fire helse- og sosialkontor i Stavanger kommune. Personalgruppa består av ca 30 personer, tverrfaglig sammensatt med vekt på samarbeid og utnyttelse av hverandres kompetanse.

Kontoret fatter vedtak i kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Dette omfatter tjenester som sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp. støttekontakt og andre helse/sosiale tjenester for barn, unge, voksne og eldre.

Denne fagkonsulentstillingen er knyttet til kontorets helsefaglige gruppe og vil ha fokus på brukere over 65 år.

Arbeidsoppgaver:

Målet for stillingen er å sørge for at brukerne får helse- og omsorgstjenester som er koordinert og sammenhengende.
Av dette følger det at fagkonsulenten saksbehandler søknader om tjenester, kartlegger og utreder brukernes tjenestebehov, følger opp og koordinerer tjenestetilbudet og samarbeider med andre instanser i og utenfor kommunen.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig bachelor i sykepleie fra høyskole eller universitet
Kjennskap til og erfaring med kommunal saksbehandling og lovverk
God kompetanse i bruk av dataverktøy, kjennskap til CosDoc er en fordel
Kan kommunisere på en klar og tydelig måte både skriftlig og muntlig
Evne til å se muligheter i en hektisk arbeidssituasjon

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Utdanningsretning:
Helsefag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver
Har evne til å tenke helhetsorientert og langsiktig
Du kommuniserer godt med ulike mennesker
Du tar initiativ og ser etter nye muligheter
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Sammensatte og utfordrende arbeidsoppgaver
Et støttende arbeidsmiljø med høy kompetanse
Fleksibel arbeidstid
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskode 753102 - Fagkonsulent
Lønn: kr 376 300,- til 470 900,- etter ansiennitet

For mer informasjon:

Contact person:

Eva Vabø Helse- og sosialsjef, phone: +47 51508426, cell: +47 91911611, email: Click here

Contact person:

Kari-Anne Bækkelund Fagleder, phone: +47 51508405, cell: +47 90998375, email: Click here

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com