SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3063901391

Closing date: 20-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Spesialkonsulent med fagansvar - Barnevern, Avdeling barn - familie 2

Bydel Alna er en bydel med stort mangfold og mange spennende utfordringer og har et godt utbygget tiltaksapparat for barn og unge. Alna barneverntjeneste er samlet i en enhet, organisert i ulike avdelinger; mottak, barn/familie, ungdom, omsorg og lokale tiltak. Barneverntjenesten legger vekt på å arbeide med prioriterte saker og ha fokus på identifikasjon og bearbeiding av primær problematikk. Barneverntjenesten jobber med mange ulike kompetansehevingsprogrammer, bl.a.har vi fulgt et kompetanseopplegg med Øyvind Kvello samt barnesamtalen som metode og evaluering av tiltaksplaner. Dette preger vår faglige tenkning og utførelse av arbeidet.

For stillingen kreves fremleggelse av politiattest etter gjeldende regler.

Kun elektroniske søknader vurderes. Ved en eventuell intern omrokkering vil saksbehandler stilling bli ledig.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester, herunder undersøkelser og iverksettelse og oppfølging av tiltak, men også akuttarbeid og fremming og behandling av saker i Fylkesnemnda
Spesialkonsulent med fagansvar vil ha ansvar for å utvikle særskilt kompetanse på sentrale, faglige tema samt være pådriver og motivator ift fagutviling i saksbehandlergruppen. Videre vil spesialkonsulentene bistå leder i å følge opp eksterne og interne krav og pålegg.
Avdeling barn og familie 2 jobber i stor grad med vold i nære relasjoner, men også andre typer saker i alderen 0-12 år.

Kvalifikasjoner:
3-årig sosialfaglig utdanning, barnevernpedagog eller sosionom
Søkere med annen relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå kan være aktuelle, da kreves tilstrekkelig arbeidserfaring fra barnevernets 1. linje
Unntaksvis kan solid realkompetanse være tilstrekkelig
Solide kunnskaper og ferdigheter på barnevernfaglig metodikk og forvaltning
God barnevernfaglig forståelse
God dataforståelse
Rollen som spesialkonsulent stiller særskilte krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Det er ønskelig med særlig interesse for eller kompetanse innefor fagfeltet vold i nære relasjoner

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner, dette gjelder både ift samarbeidspartnere og i arbeide med familier
Det forventes at du har evne til både arbeide selvstendig og i team
Det forventes at søker er strukturert og ryddig og har evnen til å jobbe godt også under press
Det legges vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppern forøvrig
Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø
Avdelinger med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innen sitt særområde
God opplæring/oppfølging og spenndende og utfordrende arbeidsoppgaver
Mulighet til å søke om midler til videreutdanning via de kommunale stipendordningene i Opplærings- og Utviklingsfondet
En inkluderende og ikke-diskriminerende personalpolitikk
God forsikrings- og pensjonsordning
Bydelen har personalhytte
Fleksitid
Lønnsplassering i lønnstrinn 40

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Heidi Bekkevold Avdelingsleder, phone: +47 95494697, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com