SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rektor/enhetsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Smøla

Employer: Smøla kommune

Reference: 92

Closing date: 19-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Smøla kommune on:

Facebook

Rektor/enhetsleder barneskole

Rektor/enhetslederbarneskole har det overordnede lederansvaret for barneskolen i Smøla kommune, og har rådmannen som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i rådmannens ledergruppe.

Smøla kommune ønsker å legge vekt på å utvikle skolen som en lærende og inkluderende organisasjon med fokus på tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte.
Smøla kommune har i dag to barneskoler, men har fattet vedtak om endret skolestruktur og bygging av ny skole som står ferdig til skolestart 2017. Det skal bygges en felles barnekole for hele kommunen samlokalisert med ungdomsskole. Rektor/enhetsleder barneskole vil være sentral i arbeidet med å utvikle en felles barneskole.

For informasjon om byggeprosjektet ny skole vises til Smøla kommunes hjemmeside.

Rektor/enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten barneskole herunder budsjett- og resultatansvar, personalansvar og fagansvar.

Kompetansekrav:

- Relevant høyere utdanning med pedagogisk formalkompetanse
- Pedagogisk realkompetanse
- Det er ønskelig med ledererfaring og formell lederkompetanse
- Gode samarbeidsegenskaper

Vi ønsker at den som søker er utviklings- og resultatorientert, har god økonomisk vurderingsevne samt kan arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Dersom den som tilsettes ikke har formell lederkompetanse, kan det bli stilt krav om å gjennomføre rektorutdanning. Den som tilsettes må framvise politiattest ved tilsetting.

Vi tilbyr:
- En utfordrende og interessant lederstilling
- Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger. Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Hjelp til å skaffe bolig.

Generelt:
Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad:
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600 eller personalkonsulent tlf 71544640. Velkommen til Smøla

For mer informasjon:

Contact person:

Jørn Arild Lie Kommunalsjef, phone: +47 715 44 605, cell: +47 995 63 267, email: Click here

Contact person:

Kirsten Stensø Skaget, phone: +47 71544612, cell: +47 91305492, email: Click here

Smøla kommune

har ca 200 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Vi kan tilby deg varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Vår organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter.

Beliggende i Møre og Romsdal har kommunen 2100 innbyggere. Øykommunen Smøla ligger helt ytterst mot Atlanterhavet mellom byene Kristiansund og Trondheim. Her er det et særpreg du ikke finner maken til, med et prærieaktig landskap og en fantastisk skjærgård som består av mer enn 5800 øyer, holmer og skjær.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com