SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seniorrådgiver Miljøledelse

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Multiconsult AS

Closing date: 01-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Seniorrådgiver Miljøledelse

Multiconsult ASA er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 2100 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Vår organisasjon i Oslo er en del av Region Østlandet og består av seks avdelinger. Fire av avdelingene er forretningsområdeorganisert og to er organisert etter fag og betjener flere forretningsområder. Regionen består av om lag 700 engasjerte og involverte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn.
Miljøledelse utøves i alle selskapets regioner, og fagmiljøene samhandler og utvikles på tvers av regionene gjennom etablerte nettverk. Etterspørselen etter Miljøledelse i våre oppdrag er økende, og vi har nå behov for å styrke vår kapabilitet i Oslo.

Stillingsbeskrivelse:

En spennende mulighet for deg som ønsker å bruke din spisskompetanse i en virksomhet som jobber for en bærekraftig utvikling for samfunnet og våre kunder. I vår strategi har vi beskrevet at «HMS skal gå foran økonomiske hensyn» og at vi skal tenke «Grønt i alt vi gjør».

Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen miljøledelse. Som del av miljøledelse regnes oppgaver som utarbeidelse av miljøprogram, miljøoppfølgingsplaner, ytre miljø-planer, miljørisikoanalyser, BREEAM, grønn prosjektledelse med mer. LCA-beregninger og klimagassregnskap er også del av våre oppgaver. Miljøledelse integreres i alle faser av våre oppdrag og krever derfor helhetlig forståelse av både miljø- og bærekraft som fag, og av de ulike faser i gjennomføring av større og mindre prosjekter. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på.

Arbeidsoppgaver:
•Miljøledelse i oppdrag innenfor alle våre forretningsområder
•Miljøvurderinger/miljøanalyser
•Risikoanalyser
•Utarbeidelse av relevante rapporter og prosjektdokumenter
•LCA-beregninger og klimagassregnskap
•Kundeoppfølging
•Bidra til muliggjøring av bærekraftig utvikling og grønt-i-alt-vi-gjør i oppdrag
•Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder, oppdragsleder eller oppdragsansvarlig

Kvalifikasjoner:
•Relevant utdanning fra høyskole/universitet
•Faglig bakgrunn innen miljø-/naturfag
•Erfaring fra oppdrag med utredninger og teknisk prosjektering, der erfaring fra store oppdrag er en fordel
•Relevant erfaring innen LCA, forurensning, avfall, økologi, BREEAM, HMS
•5-15 års relevant bransjeerfaring, nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:
•Faglig engasjert
•Selvstendig og initiativrik
•Resultat- og løsningsorientert
•Må trives med tekniske utfordringer
•Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
•Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
•Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier

Multiconsult tilbyr:
•Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
•En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
•Konkurransedyktige betingelser
•Gode pensjons- og forsikringsordninger
•Moderne lokaler sentralt i Oslo
•Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken
•Firmahytter
•En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Seksjonsleder, Kristin P. Grenan, phone: +47 91 24 21 91

Contact person:

Faglig Leder Stina Kiil, phone: +47 41 23 11 27

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com