SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Senior geotekniker

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Tromsø

Employer: Multiconsult AS

Closing date: 31-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Senior geotekniker

Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor en erfaren medarbeider med geoteknisk bakgrunn, minimum 10 års erfaring fra anleggs- eller rådgivningsvirksomhet.

om medarbeider i avdeling Geo, Tromsø, med sine 40 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene geoteknikk, miljøgeologi, bergteknikk og grunnundersøkelser. Av disse arbeider 11 personer med geotekniske problemstillinger. Multiconsult har i dag over 40 års erfaring innen geotekniske grunnundersøkelser og rådgiving i Nord-Norge, og har i den sammenhengen opparbeidet seg en unik kunnskap om grunnforholdene i regionen.

Grunnundersøkelsene utføres av vår feltavdeling som for tiden også betjener 3 landrigger og 2 borebåter.

Stillingsbeskrivelse:

Våre arbeidsoppgaver omfatter alt innen tradisjonell landgeoteknikk, som blant annet:

Stabilitetsberegning
Bæreevnevurdering
Fundamentering
Fyllinger og skjæringer
Byggegroper

I tillegg gjør vi mye innen kystnær geoteknisk prosjektering. Her samarbeider vi med vår avdeling for Marin teknologi i Tromsø, som er et ledende fagmiljø innen marinteknikk med ekspertise innen bølgekrefter, strøm, forankring mm. i tillegg til prosjektering av marine konstruksjoner.

Våre oppgaver er blant annet:
Kai- og havneanlegg
Moloer
Sjøfyllinger
Utbedring av farleder

Vårt miljø i Tromsø leder også Multiconsult sitt arbeid innen arktisk prosjektering, der arktisk påkjenning og permafrost er en sentral del av vurderingene.

Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Kystverket, Statens vegvesen, kommuner, offentlige og private utbyggere på land og på sjø. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge og på Svalbard. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner:
Ingeniør eller sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører
Være løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene
Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Multiconsult tilbyr:
Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
Mulighet for deltakelse i internt landsdekkende kompetansenettverk med 80 geoteknikere
Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Fem uker ferie - og fri mellom jul og nyttår samt i påsken
Nye og moderne lokaler
Firmahytter
Aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
Nærhet til flott natur og turmuligheter
Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristin Senderud Storli, phone: +47 934 07 653

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com