SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Skien

Employer: Multiconsult AS

Closing date: 01-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Seksjonsleder Areal & Samferdsel - Skien

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult region BVT har kontor i Skien, Tønsberg og Drammen. Regionen består av omlag 90 engasjerte og innovative medarbeidere med multifaglig/tverrfaglig bakgrunn. Avdeling Samferdsel & infrastruktur har i dag 28 medarbeidere, og er organisert i 3 faggrupper: VA-teknikk, Areal & samferdsel og Samferdselskonstruksjoner.

I gruppen for Areal & samferdsel er vi en entusiastisk gjeng medarbeidere med allsidig bakgrunn, som utfører varierte og spennende prosjekterings- og utredningsoppgaver innenfor samferdsel. Oppdragene omfatter blant annet detaljprosjektering av større og mindre veganlegg med teknisk infrastruktur, modellering, utredning, og oppfølging i byggetid.
Som ansatt i Multiconsult har du muligheten til å delta i store prosjekter, nasjonalt og internasjonalt.

Stillingsbeskrivelse:

Tidenes samferdselssatsing i Norge!

Vi søker seksjonsleder Areal & Samferdsel - Skien

Norge står foran store samferdselsutfordringer innen vei og bane. Byene vokser og bo- og trafikkmønster endrer seg. Multiconsult har et av Norges største miljøer innen samferdsel og dette ønsker vi nå å bygge videre på. Prosjektering innen vei og bane er et stort satsingsområde for oss fremover og vi har den siste tiden vunnet flere store og viktige oppdrag.

Til å lede seksjon Areal og samferdsel søker vi nå en seksjonsleder med stort nettverk, og som er flink til å bygge, samt pleie sine relasjoner. Vi er ute etter en person, som viser vei og som er opptatt av å gå foran som et godt eksempel for sine medarbeidere og andre ansatte.

Som følge av vår ambisiøse strategi og et stort marked skal seksjonen vokse og utvikle seg.

Du vil få direkte kontakt med oppdragsgivere som er statlige, kommunale og private aktører. Stillingen vil kunne tilpasses dine kvalifikasjoner.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:
Organisere, administrere og lede seksjonen
Utøve resultat- og budsjettansvar
Utøve personalansvar i egen enhet
Bidra i ledergruppen i avdeling Samferdsel og Infrastruktur
Strategisk utvikling av seksjonen i tråd med overordnet strategi
Ta ansvar for seksjonens salgsarbeid
Sikre at seksjonens virksomhet drives iht. eksterne og interne krav
Utvikle og ivareta relasjoner til regionens, avdelingens og seksjonens kunder og samarbeidspartnere
Rekruttering og oppfølging av nyansatte
Vil spenne fra planlegging og rådgiving til oppdragsledelse, og omfatter alle plannivåer fra overordnet planlegging til byggeplan og oppfølging på byggeplass.

Kvalifikasjoner:
Utdanning fra universitet eller høyskole
Minst 5 års erfaring med samferdselsoppdrag
Relevant ledererfaring

Personlige egenskaper:
Tillitsvekkende og god på relasjoner
Initiativrik, proaktiv og resultatorientert - en utpreget pådriver for god kvalitet, utvikling og resultatoppnåelse
God til å kommunisere, skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
Handlekraftig
Engasjert i medarbeidernes trivsel og motivasjon

Multiconsult tilbyr:
Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
Interessante stillinger med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
Konkurransedyktige betingelser
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Moderne lokaler og gode kontorforhold.
Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken
Firmahytter
En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Høres dette interessant ut? - Da vil vi oppfordre deg til å sende en søknad til oss.

Søknadsfrist 01.09.2016.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsleder, Svein Ingar Semb, phone: +47 411 62 780, email: Click here

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com