SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - SENTRUM BEHANDLINGSSENTER

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 19-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - SENTRUM BEHANDLINGSSENTER

Det er ledig 80 - 100% fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier ved Sentrum behandlingssenter, 6 etasje mottak/ØH avdeling/lindrende avdeling. Søknadsfrist: 16.02.2017

Nærmere beskrivelse av enheten:

Sentrum behandlingssenter har 60 korttidsplasser fordelt på to etasjer. I september 2016 flyttet enheten inn i nybygde lokaler på revmatismesykehuset med beliggenhet sentralt i Haugesund sentrum. Her er øyeblikkelig hjelp-avdeling, mottaksavdeling, avdeling for lindrende behandling, korttidsavdelinger og rehabiliteringsavdeling.
Vi har to avdelingssykepleiere og fire fagansvarlige sykepleiere i enheten. Ved Sentrum behandlingssenter har vi høy sykepleiedekning, med mange spesialsykepleier innenfor intensiv, palliasjon, anestesi, geriatri og rehabilitering. Enheten har fast ansatte leger, fysio- og ergoterapeuter og dyktige fagarbeidere. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskolen Stord/Haugesund og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Det er for tiden ledig sykepleierstilling på øyeblikkelig hjelp- avdeling.
Pasientene blir oftest henvist fra legevakt. En pasient trenger øyeblikkelig hjelp tjenester med døgnopphold i kommunehelsetjenesten hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting. Vår avdeling er vertskommune for 5 omliggende kommuner, og tar i mot pasienter hele døgnet.
Som sykepleier hos oss har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleierfaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon i forhold til tjenestemottakere, og kommunikasjon med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasienten. Du vil mellom annet få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinsk tilsyn av pasientene i avdelingen, herunder ordinær prøvetaking.
Videre har du samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper, og ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.

Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse-miljø og sikkerhetsarbeid.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer

Avlønning:
Etter gjeldene tariff

Utdanningskrav:
Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. Det er ønskelig med videreutdanning eller erfaring innen akutt sykepleie og/ eller intensiv sykepleie Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Fra 01.01.17 blir det stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten

Personlige egenskaper/Du:
Har gode faglige sykepleiekunnskaper
Er interessert i fagfeltet
Har erfaring med medisinsk teknisk utstyr
Har pasienten i fokus
Har gode kommunikasjonsferdigheter
Er serviceinnstilt og fleksibel
Liker utfordringer og arbeid i et hektisk miljø hvor pasienten er i fokus.

Vi kan tilby:
Høyt sykepleiefaglig kollegium, med mange faglige utfordringer
Tilrettelegging for videreutdanning
Vi er en IA-bedrift
Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,+ ytterlige kr 20.000 kr dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Hanne Christensen, phone: +47 52 74 38 22, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com