SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Revisjonsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3053511525

Closing date: 10-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Revisjonsleder prosjektsikkerhet - Forsvarsbygg utvikling

Forebyggende sikkerhetstjeneste har fått økt oppmerksomhet i forsvarssektoren i de senere år. Den økte oppmerksomheten må sees i sammenheng med økt trussel- og sårbarhetsnivå. Forsvarsbygg utvikling som sektorens byggherre er avhengig av å planlegge og gjennomføre sine eiendoms, bygg og anleggs -prosjekter på en forskriftsmessig måte.

For å ivareta sikkerhetskravene og kundenes forventninger har Forsvarsbygg utvikling behov for å styrke kompetansen og øke ressursene innen prosjektsikkerhet. Stillingen er organisert i faggruppe prosjektsikkerhet som har sine hovedarbeidsoppgaver innen sikkerhetsgraderte prosjekter og sikkerhetsgraderte anskaffelser. Stillingen rapporterer til sikkerhetsleder som er fagansvarlig for prosjektsikkerhet i Forsvarsbygg.

Vi søker etter en engasjert og dyktig medarbeider til en utfordrende stilling som revisjonsleder prosjektsikkerhet. Stillingens arbeidsoppgaver er saksbehandling og oppfølging av sikkerhetsgraderte prosjekter og sikkerhetsgraderte anskaffelser iht sikkerhetsloven. Du vil få prosessansvaret for vår revisjonsvirksomhet og risikostyring av prosjektsikkerhet. Hovedarbeidsoppgaven er ekstern revisjon av leverandører og intern oppfølgning av sikkerhetsgraderte prosjekter.

Vi har en økende portefølje med sikkerhetsgraderte prosjekter og ønsker å knytte til oss deg som kan bidra til faglig utvikling av faggruppens arbeidsoppgaver og prosesser. Du har erfaring fra revisjonsarbeid og har god kunnskap om gjeldene regelverk, standarder og metoder. Du vil få ansvaret for vårt revisjonsprogram. Videre er det ønskelig med erfaring fra sikkerhetsstyring på porteføljenivå samt erfaring fra kursutvikling og undervisning.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Prosessansvarlig for revisjon av prosjektsikkerhet
Planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp revisjoner
Prosessansvarlig for risikostyring av prosjektsikkerhet
Utarbeide risikovurderinger, handlingsplaner og sikkerhetsdokumentasjon
Opplæring innen prosjektsikkerhet
Bistå i utøvelse av seksjonens andre oppgaver

Kvalifikasjoner:
Dokumentert kompetanse som revisjonsleder
Dokumentert kompetanse fra risikostyring
Ønskelig med god kompetanse om forebyggende sikkerhetstjeneste
God kjennskap til gjeldene bestemmelser, standarder og metoder
Ønskelig med erfaring fra kursutvikling og undervisning
Høyere utdanning med relevant fagkrets, i spesielle tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning
Sikkerhetsklarering for HEMMELIG og NATO SECRET

Personlige egenskaper:
Selvstendig
Strukturert og nøyaktig
Pålitelig og ansvarsbevisst
Omgjengelig
Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr:
Lønn som seniorrådgiver/rådgiver (kode 1364/1434) iht Statens lønnsregulativ
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Bedriftshelsetjeneste
Gode velferdsordninger
Gode muligheter for faglig utvikling

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Per Viggo Kristiansen Sikkerhetsleder, phone: (+47) 48884417
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com