SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Arbeidsleder/miljøvaktmester

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 665

Closing date: 05-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Ressurstjenesten - Arbeidsleder/miljøvaktmester

Ressurstjenesten skal sørge for nødvendige tjenester og tiltak overfor personer med rusmiddelproblemer i kommunen. Videre drifter enheten ulike arbeidstiltak i nært samarbeid med Nav og med andre enheter i kommunen. Ressurstjenesten arbeider etter en Recoveryorientert praksis og utfører et kvalitetssikret oppfølgingsforløp av våre brukere der tverrfaglig samarbeid og individuell oppfølging inngår. Stillingen er organisert innen et tverrfaglig team ledet av fagleder. Stillingen er underlagt Ressurstjenesten sin avdeling for arbeidstiltak MAK (Molde arbeid og kvalifisering), og arbeidssted knyttet opp mot arbeidstiltaket PRIM - praktisk rehabilitering i Molde. Dette er et arbeidstiltak for personer med rusavhengighet

Hovedoppgaver:

Daglig ansvar for å følge opp deltakerne som er i arbeidspraksis/aktivitet i PRIM.
Planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og tjenester som PRIM skal utføre for enheter i kommunen.
Tilrettelegge arbeidsoppgavene og aktivitetene for den enkelte deltaker i PRIM.
Bistå med enkle vedlikeholdsoppgaver til personer med rusmiddelavhengighet som bor i egen bolig.
Gi veiledning til praktiske gjøremål i egen bolig til personer med rusmiddelavhengighet.
Gi oppfølging og veiledning til personer med rusmiddelavhengighet som bor i egen bolig.
Tilrettelegge for aktiviteter av ulik art.

Kvalifikasjoner:
Vi søker en medarbeider med relevant utdanning og relevant erfaring. Erfaring fra og gode evner når det gjelder praktisk arbeid er ønskelig og vil bli vektlagt. Erfaring med oppfølging av personer med rusrelaterte og/eller psykiske vansker er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt avgjørende betydning. I tillegg kreves det gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Førerkort klasse B kreves.

Vi søker en medarbeider som:
- er positiv til endringer og utfordringer og vektlegger nytenkning
- er fleksibel og kan jobbe selvstendig, målrettet og løsningsfokusert
- har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- viser engasjement og er utadvendt
- har god arbeidskapasitet
- er stabil, lojal og strukturert
- besitter gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
- er resultatorientert, initiativrik og serviceinnstilt
- har evne til å holde orden på arbeidsplassen etter gitt standard

Du må i tillegg ha helse til å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Inge Baadnes Enhetsleder, phone: +47 93236219, email: Click here

Contact person:

Gro Anita Mundal Fagleder, phone: +47 97494501, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com