SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rektor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 2889108620

Closing date: 31-01-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Rektor Kleppe skole - 100% fast stilling - Fagavdeling skole

Fagavdeling skole i Askøy kommune arbeider for å gi kvalitet i grunnopplæringen og gi elevene og deres foresatte en best mulig skole. Det er ca 4000 elever i kommunen fordelt på 17 skoler, hvorav 3 ungdomsskoler, 1 kombinert skole og 13 barneskoler.

Mangeårig rektor ved Kleppe skole går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger fra 1.8.2016.
Vi tilbyr en spennende lederstilling i en kommune i vekst og utvikling.

Temaplan skole har følgende felles satsingsområder for videre utvikling av Askøyskolen:
- Læringsmiljø
- Vurdering for læring
- Grunnleggende ferdigheter
Kleppe skole har valgt Vurdering for læring som sitt satsingsområde dette skoleåret.
Kleppe skoles kjerneverdier er OMSORG, ANSVAR og RESPEKT. Skolen er en PALS-skole og skal gi den enkelte elev muligheter til utvikling faglig og sosialt i et positivt og støttende læringsmiljø. Det forventes at ny rektor viderefører dette arbeidet. SFO er en integrert del av skolens virksomhet, og en av avdelingslederne har ansvar for SFO og 1-2. klasse. Kleppe skole har også mangeårig erfaring i å ivareta elever med spesielle behov. Skolen har kommunal innføringsklasse for elever på barnetrinnet. Skolen har ca. 50 ansatte.

Kleppe skole er med sine ca.330 elever en av 17 grunnskoler i kommunen. Prognosene viser stabilt elevtall fremover, men endring av skolekretsgrenser kan medføre elevtallsøkning og utbygging av skolen. Skolen er bygd i flere byggetrinn, det siste i 2007, og mye av bygningsmassen er i god stand. Uteområdet ved skolen er fint opparbeidet med nærhet til skog og friområder. Du kommer til skolen etter ca. 20 minutter kjøring fra Bergen sentrum.

Rektor har med seg 3 avdelingsledere/ass.rektor til å lede arbeidet i skole og SFO. I Askøyskolen vektlegges skoleledelse og utvikling av felles lederkultur. Ledere i Askøyskolen skal være «Best mulig - sammen». Vi skal være best på Deling – Resultat - Læringskultur - «Walk the talk».

Arbeidsoppgaver:

Rektor er kommunal mellomleder med pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for skolens virksomhet. Rektor har følgende (overordnede) arbeidsoppgaver:
Lede skolens læringsarbeid.
Sørge for høy kvalitet på skolens kjernevirksomhet herunder faglige resultater, læringsmiljø og skole-hjem samarbeidet.
Ansvar for forsvarlig drift i hht gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer.
Helhetlig personalledelse.
Økonomistyring.
Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne tjenester.
Oppfølging av skolens HMS mål og rutiner.

Kvalifikasjoner:
Fokus på elevenes læring og utvikling.
Evne og erfaring i å lede lærings- og utviklingsprosesser.
Gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
God rolleforståelse som skoleleder.
Relevant pedagogisk utdanning og erfaring.
Gode digitale ferdigheter.
Evne og erfaring i økonomistyring.
Gjennomføringskraft.
Lojalitet og bidrag til utvikling av Askøyskolen.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø.
Mulighet til videreutvikling av lederteam.
Lederfellesskap og utvikling i Askøyskolen.
Tverrfaglig ledernettverk i Askøy kommune.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Frode Solemdal Fagsjef skole, phone: +47 56158481, cell: +47 95709790
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com