SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3152811156

Closing date: 12-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Psykolog - 2. gangs utlysning - Aline og Frydenberg barnevernsenter

Aline og Frydenberg barnevernsenter er underlagt Barne- og familieetaten. Senteret gir akutt og planlagt institusjonstilbud for barn og familier henvist fra bydelsbarnevernet i Oslo. Målgruppen er barn mellom 0 - 18 år og deres familier.

Det er totalt ni psykologer ansatt i senteret, fire av disse ved avdeling Frydenberg. Psykologene er samlokalisert i eget hus, og skal betjene en familieavdeling, en beredskapshjemavdeling og to akuttinstitusjoner for barn.

Vi har ledig vikariat i 100 prosent stilling som psykolog. Vikariatet har varighet fra 01.08.16 til 30.07.17.

Arbeidsoppgaver:

Utredning av barnas fungering og behov
Bistå i arbeidet med tilrettelegging av omsorgstilbudet for det enkelte barn
Bistå direkte og indirekte i akuttarbeid
Delta i fagutviklingsarbeidet i senteret
Samarbeid med andre faggrupper og instanser
Undervisning og veiledning av ansatte
Vitneførsel i rettsapparatet

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent/ autorisert psykolog
Erfaring fra og særskilt interesse for barnevernfeltet
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode IKT ferdigheter
Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting
Det er ønskelig at søker har kunnskap om og/eller erfaring med utviklings- og tilknytningspsykologi

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Embedsstudie

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Resultatorientert, målrettet og initiativrik
Evne til fleksibilitet
Omstillingsevne

Vi tilbyr:
En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og engasjerte ledere og medarbeidere
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Fleksitidsordning
Ltr. 36-48 i Oslo kommunes regulativ (kr. 477 100- 593 500,-)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Camilla Sillerud Howell Avdelingsleder, phone: +47 23 42 87 00

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com