SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2880266647

Closing date: 29-01-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Psykolog 100% vikariat - Familiens hus øst/vest

Kristiansand kommune har tre familiesentre; øst (Randesund), sentrum og vest(Vågsbygd). Familiesentrene er organisert i "Familiens hus" og er en del av kommunens primær- og sekundærforebyggende tilbud til familier og barn innen det psykisk helsefeltet. Stillingen vil være tilknyttet 50/50 til familiesentrene på Familiens hus øst og Familiens hus vest.

Familiens Hus er organisert i Barne- og familietjenester i Oppvekstsektoren og inneholder:
Helsestasjon
Forsterket helsestasjon (sentrum)
Familiesenter
Svangerskapsomsorg
Fysioterapi for barn og unge
Skolehelsetjenesten
Barnevern
Ulike prosjekter

Arbeidsoppgaver:

Klinisk virksomhet i familiesenteret, herunder kartlegging av og samtaler med familier, foreldre, barn og unge med vekt på tidlig innsats.
Delta i den daglige driften av Familiens hus, herunder veiledning av ansatte.
Mulighet for å drive gruppebaserte tiltak.
Delta i tverretatlig samarbeidsfora.
Videreutvikle kommunenes tjenester med vekt på barn- og unges psykiske helse.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog eller psykologspesialist.
Klinisk erfaring fra barneorientert praksis.
Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Svært gode samarbeidsevner.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Ønskelig med erfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid.
Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller klinisk familiepsykologi.
Erfaring med veiledning.

Utdanningsretning:
Psykologi / Filosofi / Sosiologi

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, Master grad

Personlige egenskaper:
Er initiativrik og løsningsorientert.
Er trygg og fleksibel
Har gode samarbeidsevner, herunder evne og interesse for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Har evne til å arbeide selvstendig.
Har gode kommunikasjonsferdigheter.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø.
Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjerende fagmiljø.
Veiledning, kurs og mulighet for kompetanseheving.
Psykologfaglig felleskap med andre psykologer i Kristiansand kommune og omkringliggende kommuner.
Konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Merete Pettersen avdelings leder, phone: +47 93052301

Contact person:

Jan Trygve Wergeland psykologspesialist, phone: +47 99159336

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com