SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Røyse

Employer: Vestre viken

Reference: 3041111254

Closing date: 08-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - RDPS Seksjon dag- og døgnbehandling Røyse

Ringerike Distrikts Psykiatriske Senter er klinikkorganisert i Klinikk psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. Klinikken består av 2 sykehusavdelinger og 5 DPS samt BUPA og avdeling for Rus og Avhengighet. Ringerike DPS er en veldrevet avdeling som ble etablert i 1982. I dag består den av 2 seksjoner: seksjon for poliklinisk behandling og seksjon for døgnbehandling.

Seksjon for døgnbehandlinger består av 2 poster:

hvorav diagnosespekter og pasientpopulasjon er lik til 1 akutt og 1 elektiv post. Totalt har seksjonen 21 senger, hvor 8 av sengene er knyttet til akuttposten og 13 til elektiv post. I tillegg er ambulant team lokalisert til døgnseksjonen.

Vårt DPS har et sterkt faglig miljø med lange tradisjoner innenfor anerkjente behandlingsmetoder for mennesker med psykiske lidelser.

Den miljøterapeutiske tilnærmingen baserer seg på mentaliseringsbaserte og kognitive forståelsesmodeller.
Mentaliseringsbasert miljøterapi er døgnseksjonens grunnmur for den behandling og sykepleie som gis til våre innlagte pasienter.

Vi har for tiden ledig vikariat i 65 % stilling for spesialsykepleier/sykepleier

Stillingen er fortiden på natt.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Vi tilbyr gode arbeidsforhold i et godt kollegium, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Inge Røysted Seksjonsleder, phone: +47 03525

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com