SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektsikkerhetsleiar

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3217517868

Closing date: 18-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prosjektsikkerhetsleiar til store og komplekse byggeprosjekter

Forsvarsbygg utvikling leverer eigedom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Vi styrer og leiar investeringsprosessen frå tidlegfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg utvikling driv strategisk rådgjeving, under dette alternativstudiar, konsept- og prosjektutvikling. Byggje- og rehabiliteringsprosjekta spenner breitt frå bustad- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og flyplassdekke.

Forsvarsbygg utvikling står for utbygging og investeringar for 2-3 mrd. kroner per år, av desse produserer region Aust for om lag 800 mill. kroner.

Region Aust omfattar i all hovudsak heile Austlandet. Stillinga rapporterer til prosjektsjef. Arbeidsstad vil vere Oslo eller Rygge. Stillinga er midlertidig i tre år med moglegheit for forlenging.

Forsvarsbygg skal ha eit tverrfagleg arbeidsmiljø prega av mangfald og likestilling, og søkjer difor ei balansert fordeling med omsyn til alder, kjønn og etnisitet i verksemda. Vi ønskjer å knytte til oss nye medarbeidarar som kan påverke bedriftskulturen positiv gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagd Offentleglova sine vilkår, jfr. særleg Offentleglova sin § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb.

Forsvarsbygg søkjer Prosjekttryggingsleiar til å hjelpe prosjektleiar i store og komplekse byggjeprosjekt.

Prosjekttryggleiksleiar/Vakt og sikring (PTL/V&S) har arbeidsoppgåvene sine innan førebyggjande tryggingsteneste med særleg ansvar for etablering og drift av vakt og sikringstenester relaterte til prosjekta.

Arbeidsoppgaver:

Rådgjeving innan tryggingsområdet
Fagleg og operativ utøving av førebyggjande tryggingstenester
Utarbeide, vedlikehalde og handheve instruksverket til prosjektet innan førebyggjande tryggleik
Følgje opp at prosjektdeltakarar og tilknytte leverandørar har kompetanse, rutinar og system for handsaming av gradert informasjon
Gjennomføre kurs og opplæring innanfor fagområdet for prosjektleiarar, prosjektmedarbeidarar og leverandørar ved behov
Hjelpe med opplæring og råd/rettleiing, personelltryggleik, industritryggleik, datatryggleik, tryggingsrevisjon og vakt og sikring
Planleggje, administrere og gjennomføre vakt og sikringsteneste

Kvalifikasjonar:
Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
Erfaring frå operativ leiing innan vakt og sikring
Minimum 2 års erfaring frå operativt tryggingsarbeid
Kunnskap om byggjeprosjekt og Forsvaret sin organisasjon er ein fordel
Tryggingsklarering for nivå STRENGT HEMMELEG

Personlege eigenskapar:
God oppgåveforståing
Strukturert
Samarbeidsvillig
Gode kommunikasjonseigenskapar
Initiativrik og ansvarleg

Vi tilbyr:
Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) iht Statens lønnsregulativ
Utfordrende jobb og interessante arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid

For mer informasjon:

Contact person:

Dag Arne Johansen Prosjektsjef, phone: (+47) 920 17 189
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com