SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Engasjement

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3247420050

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Prosjektleder interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - Helsehuset Stavanger

Rehabilitering er et nasjonalt satsningsområde, jf. regjeringens nye «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering".

Fylkesmannen har tildelt Stavanger kommune midler for å gjennomføre Prosjekt interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam. Bakgrunnen for dette er at brukere/pasienter i alderen 18- 67 år ikke alltid får gode nok rehabiliteringstjenester etter akutt skade og sykdom. Hensikten med prosjektet er god tverrfaglig oppfølging av brukere, kompetanseheving på kommunenivå og god samhandling mellom kommunene i Sør-Rogaland og Helse Stavanger HF.

Prosjektet skal utarbeide en modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam. Prosjektet knyttes til Helsehuset Stavanger som er Stavanger kommunes innovasjonsverksted for utprøving av nye måter å jobbe på innen helse og omsorg.

Vi søker nå en prosjektleder for etablering og gjennomføring av prosjektet. Det vil være mulighet for forlengelse av stillingen under forutsetning av videre finansiering.

Arbeidsoppgaver:

Etablere og gjennomføre prosjektet
Etablere prosjektorganisasjon og samarbeid med representanter fra brukere, aktuelle kommuner og spesialisthelsetjenesten
Lage en helhetlig plan for etablering av interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam som også inkluderer følgeforskning
Utarbeide en interkommunal finansieringsplan
Utarbeide sak til politisk behandling med forslag til rammer for etablering av hovedprosjekt

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig helsefaglig eller annen relevant utdanning på Høgskole/universitetsnivå
Relevant videreutdanning på masternivå eller tilsvarende
Klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet i kommune eller i spesialisthelsetjeneste
Erfaring fra prosjekt, fortrinnsvis prosjektledelse, forskning og innovasjonsarbeid
Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språk-nivå tilsvarende C2.

Utdanningsretning:
Helsefag
Prosjektledelse
Samfunnsfag
Administrasjon og ledelse
Sosialfag
Utdanningsnivå
Master-/hovedfagsnivå
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi søker en utadvendt, tydelig, inspirerende person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å bygge tillit og gode relasjoner.
Du må være resultatorientert og god på gjennomføring, arbeide planmessig og strukturert, være åpen for ulike perspektiver og ha evne til refleksjon.
Evne å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
Mulighet til å bidra i spennende utviklingsarbeid
Faglige utfordringer
En spennende arbeidsplass med et høyt faglig nivå
Gode velferds og pensjonsordninger
Stillingskode 745110- prosjektleder

For mer informasjon:

Contact person:

Bente Gunnarshaug Spesialrådgiver, phone: +47 51 50 72 73, cell: +47 476 53 270

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com