SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Professor

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Umeå

Employer: Umeå universitet

Closing date: 2015-12-07

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Umeå universitet on:

Facebook
Twitter

Professor i statsvetenskap, särskilt miljö- och naturresurspolitik

I syfte att ytterligare förstärka institutionens forskning i miljö- och naturresurspolitik har fakulteten inrättat en ny professur med inriktning mot detta ämnesområde. Vi söker en kandidat till denna post som har disputerat i ämnet statsvetenskap och har en tydlig forskningsinriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Forskning i fråga om landsbygdsutveckling samt Arktis är särskilt meriterande eftersom detta är ett profilområde för Umeå universitet. Tillträde from 2016-07-01 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningen är på heltid och tillsvidare med Umeå som tjänstgöringsort. Den garanterade tiden för forskning uppgår till mellan 30 och 50 procent, beroende på prestationer, vilket kan utökas via externa forskningsmedel. I anställningen ingår också undervisning samt annan institutionstjänstgöring. Undervisning och handledning sker i första hand på forskarutbildnings- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ligger också att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Du ska medverka till att vidareutveckla, profilera och konsolidera institutionens forskning i miljö- och naturresurspolitik. Du förväntas ta ansvar för forskningsmiljön, bedriva egen forskning inom ämnet, publicera i peer review-granskade tidskrifter och böcker men också i populärvetenskaplig form, samt bidra till att skapa ytterligare forskningsresurser genom att aktivt söka externa medel.

Behörighet:
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga skickligheten som prövningen av den pedagogiska skickligheten.
Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Du ska ha disputerat i ämnet statsvetenskap och ha en tydlig forskningsinriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Forskning i fråga om landsbygdsutveckling samt Arktis är särskilt meriterande. Du ska ha genomgått utbildning i forskarhandledning om det inte finns skäl för annat.
Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna kommer störst vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet och att den sökandes forskningsprofil ligger inom området för professuren.

Stor vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet, särskilt i fråga om insatser inom forskarutbildningen. Därutöver kommer avseende fästas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället. Att skriva och tala god engelska är ett krav, förmåga att kommunicera på svenska är meriterande. Om behörighets och bedömningsgrunder se Umeå universitets anställningsordning här, samt Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden här.

Ansökan:
Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Umeå universitets anställningsordning, hur ansökan ska utformas finns i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar här.
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 60 anställda och svarar för forskning och undervisning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Institutionen har sedan många år profilerat sig som en av landets ledande forskningsmiljöer i miljö- och naturresurspolitik. Forskargruppen består av ett tiotal lärare/forskare och doktorander.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida.

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Prefekt Anders Lidström, phone: +46 (0)90-786 61 81, email: Click here

Välkommen till Umeå universitet!

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. I goda studiemiljöer erbjuds du ett brett och attraktivt utbud av program och kurser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com