SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Contract type: Vikariat

Percentage: 40%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3091944933

Closing date: 15-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Pedagogisk leder - 40% vikariat - 2. gangs utlysning - Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage er en avdelingsbarnehage sentralt på Etterstad. Vi er organisert i 4 avdelinger. 2 avdelinger med barn i alderen 1 - 6 år med 4 voksne per avdeling, og 2 avdelinger med barn fra 1 - 3 år med 3 voksne per avdeling. Personalet består av personer i ulik alder og ulik kulturell bakgrunn.7

Vi søker etter 1 pedagogisk leder i 40% vikariat ved 1-3 års avdeling, arbeid etter vaktliste hver onsdag og fredag.

Sammen med Sotamyggen barnehage er Etterstadsletta barnehage en del av Vålerenga Team1. Teamleder har ansvar for begge barnehagene.

Barnehagen er en del av Christiania barnehageenhet bestående av 10 barnehageteam som hver har egen teamleder, felles enhetsleder og fagkonsulent. Vi har et stort fagmiljø tilgjengelig.

Beskriv i søknaden hvorfor en 40% stilling passer for deg.

Vi oppfordrer alle søkere til å levere elektronisk søknad.

Arbeidsoppgaver:

Daglig stell og omsorg for barn i alderen 1-6 år
Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
Medansvar for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
Medansvar for utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet
Opparbeide og ivareta foreldresamarbeidet
Veiledning av det øvrige personale

Kvalifikasjoner:
Det kreves førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning. Andre med annen relevant høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk er velkomne til å søke. For søkere uten førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning kan det søkes/gis dispensasjon fra utdanningskravet for inntil 1 år.
For alle med barnehagelærerutdanning fra andre land enn Norge, kreves godkjenning av utdannelsen fra Utdanningsdirektoratet. Godkjenning vedlegges søknaden.
Krav til norsk kompetanse: bestått Nivå B1 eller tilsvarende må dokumenteres.
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
Evne til å planlegge, strukturere og organisere
Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig
Evne til fleksibilitet
Gode evner innen relevant IKT-verktøy
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningstittel:
Førskolelærer/Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til faglig og personlig utvikling
Er løsningorientert
Gode samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Egnet helse til arbeidet i barnehage
Er aktiv med barna og liker å være ute
Er beslutningsdyktig og tydelig

Personlig egnethet vektlegges

Menn oppfordres til å søke, og vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikasjoner

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Veiledning av nyutdannede førskolelærere.
4 planleggingsdager i året.
Nær tilknyttning til kollektivtrafikk
Konkurransedyktig lønn
God pensjonsordning
Et stort og mangfoldig miljø
Romslige arbeidsplasser med moderne IKT-utstyr
Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 44 (kr 446 700 - kr 549 200 pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Forbehold om godkjenning av lønnsnivå.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Endre Håkonsen teamleder, phone: +47 94786795

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com