SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Oppdragsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Multiconsult AS

Closing date: 31-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Oppdragsleder for samferdselsoppdrag – Region Sør-Vest

Rogaland står foran store samferdselsutfordringer innen vei og kollektivsatsing. Byene vokser og bo- og trafikkmønster endrer seg. Vi har den siste tiden vunnet flere store og viktige samferdselsoppdrag i regionen, blant annet bussveioppdrag i Stavanger, dobbeltspor Sandnes-Nærbø, Sykkelstamvegen mv. Multiconsult har et av Norges største miljøer innen samferdsel og dette ønsker vi nå å utvikle videre

Ønsker du være med på laget vårt? Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke din kompetanse i en virksomhet som har fokus på teknologisk utvikling, samhandling og miljøvennlige løsninger.

Vi kan garantere varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du er en person som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette noe du bør vurdere nærmere.

Arbeidsoppgaver:

Inneha rollen som oppdragsleder av samferdselsoppdrag. Dette innebærer bl.a. å være:

Multiconsults kontaktpunkt mot kunden
Ansvarlig for vår leveranse
Leder av et tverrfaglig team
Tett på oppdragsmedarbeiderne mht oppfølging av kost, tid og kvalitet
Oppdragene kan variere i størrelse og kompleksitet.

Arbeidssted vil være ved vårt kontor på Forus. Avdeling Samferdsel & infrastruktur har i dag 39 medarbeidere, og er organisert i 5 faggrupper: VA-teknikk, Samferdsel, Areal & utredning, Samferdselskonstruksjoner og Landskap.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra høyskole / universitet
Faglig bakgrunn innen overordnede utredninger av veg- og samferdselsprosjekter eller tilsvarende tverrfaglige oppdrag
Flere års relevant arbeidserfaring er ønskelig
Erfaring med ledelse av tverrfaglige oppdrag
Gjerne erfaring fra entreprenørbransjen
Må beherske norsk / nordisk språk - både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Liker å skape resultater sammen med andre
Evne til å motivere og engasjere
Trives med å jobbe i team
Resultat- og løsningsorientert
Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
Ønsker å bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier

Multiconsult tilbyr:
Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
Interessante stillinger med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
Konkurransedyktige betingelser
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken
Kantineordning og lyse, moderne lokaler
En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales godkjenning av NOKUT (www.nokut.no).

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsleder Matthias Hundt, phone: +47 468 15 885

Multiconsult

er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom 45 kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende seks forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressurser.

Multiconsult utmerker seg spesielt gjennom sitt mangfold av fagområder der vi er spisskompetente. Gjennom vår bedriftskultur stimulerer vi de ansattes profesjonelle utvikling og verner om deres mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Multiconsult Sør-Vest holder til i trivelige lokaler på Forus og består av omlag 120 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vår avdeling GEO har i dag 19 ansatte innenfor geoteknikk, ingeniørgeologi og bergteknikk, miljøgeologi, samt grunnundersøkelser. Vi har 2 borerigger som utfører grunnundersøkelser og et laboratorium for enkle geotekniske analyser.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com