SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Økonomimedarbeidar

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Elverum

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3278628899

Closing date: 08-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Økonomimedarbeidar, Terningmoen - Forsvarsbygg utleie

Til nyoppretta stilling søkjer vi no etter økonomimedarbeidar til Terningmoen, marknadsområde Østlandet.

Marknadsområdet er lokalt ansvarleg for utleige- og driftsresultatet innanfor tildelte eigedomar/geografi, med fokus på å yte behovsretta service overfor lokale leigetakarar og bebuarar. Marknadsområda forvaltar, planlegg og utfører utleige- og eigedomstenester etter avtale og i samarbeid med dei landsdekkjande tenesteansvarlege.

Forsvarsbygg skal ha eit arbeidsmiljø som er prega av å vere tverrfagleg, mangfaldig og likestilt, og søkjer difor ei balansert fordeling med omsyn på alder, kjønn og etnisitet i verksemda. Vi ønskjer å knyte til oss nye medarbeidarar som kan påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlege og faglege kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagd vilkåra i Offentlighetslova – jfr. spesielt Offentlighetslovas § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på karrieresidene våre www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver:

Hjelpe økonomileiaren til marknadsområdet til effektiv økonomistyring, rekneskap og rapportering
Proaktivt hente inn grunndata, følgje opp og hjelpe linjeleiarar i samband med økonomirapportering
Påsjå forsvarleg forvaltning gjennom risiko- og internkontroll
Sikre etterfølging av intern økonomimodell og fullmaktsmatrise
Følgje opp materiellrekneskap, kunde- og leverandørfaktura
Andre oppgåver i staben

Kvalifikasjonar:
Relevant utdanning frå universitet eller høgskole
Arbeidserfaring innan økonomi og administrasjon
Kjennskap til økonomisystem, primært Agresso
God innsikt i bruk av Microsoft Office, primært Excel

Utdanningsretning:
Økonomi

Utdanningsnivå:
Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar:
Sjølvstendig og initiativrik
Analytisk, strukturert og påliteleg
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Evne til å imøtekome fristar, og takle arbeid under press
Tek ansvar og god til å følgje opp
Serviceinnstilt og god på å byggje relasjonar
Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
Taklar ein hektisk arbeidskvardag

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Løn som seniorkonsulent, kode 1363- ltr. 55-63, iht. lønsregulativet i Staten
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Bedriftshelseteneste

For mer informasjon:

Contact person:

Oddbjørn Hagen Stabsleder, phone: +47 414 76 623

Contact person:

Camilla Nyberg Økonomileiar, phone: + 47 905 37 611
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com