SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Rødberg

Employer: Nore og Uvdal kommune

Closing date: 14-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook

Erfaren, trygg og tydelig seksjonsleder søkes.

I Nore og Uvdal kjenne vi hverandre, begrepet “alle kjenner alle” stemmer vel nesten.
For oss rommer det mye positivt i et lokalsamfunn som er rikt på omtanke og medmenneskelighet, det er gode verdier med stor verdi. Det fellesskap du opplever hos oss gir energi, styrke og glede!

Nore og Uvdal kommune er en Mot-kommune. Vi vil alle bidra til et samfunn og miljø med delte verdier, trygghet og varme. De gode resultatene vi har til nå inspirerer oss til veien videre og der vil vi ha med deg!

Seksjonsleder institusjons- korttids- og rehabiliterings-avdeling:

Du er åpen, trygg og tydelig som person og leder. Vi vil utvikles og søker deg som er nytenkende, som kan lede utviklingen av eget området og se muligheter på tvers av fagområder.

Med fokus på kvalitets- fagutvikling er du en relasjonsbygger som vet å få fram det beste i dine kolleger og medarbeidere. Vi har felles mål med resultat som du får ansvaret for å gjennomføre.

Bergtun Omsorgssenter har beliggenhet på Rødberg. Det er bygget etter moderne prinsipper for drift og organisering. Omsorgssenteret inneholder sykehjem fordelt på institusjon og skjermet avdeling, samt korttids-/rehabiliterings- avdeling . I tillegg er 16 omsorgsboliger og 5 omsorgsenheter tilknyttet omsorgssenteret.

Arbeidsoppgaver inkluderer:
· Leder av institusjons- korttids- og rehabiliterings-avdeling
· Personal-, budsjett- og økonomiansvar
· Strategisk lederskap i kommunen

For å lykkes hos oss har du utdanning fra høyskole/universitet innenfor sykepleie og relevant ledererfaring fra privat eller offentlig forvaltning.

Vi kan tilby deg en interessant jobb i et spennende tverrfaglig og kreativt fagmiljø med påvirkningskraft og mulighet til å forme vår felles framtid. Du får et et ansvarsområdet som bygger på forskningsbasert tjenesteyting. Selvsagt hjelper vi deg med bolig og du får lønn etter avtale.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår i overensstemmelse med gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder pensjonsordning i KLP.

Er du vår neste leder må du fremlegge politiattest og egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. Med tanke på vår beliggenhet må du ha førerkort og disponere bil
Nore og Uvdal kommune er omfattet av Offentleglovas bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.

Opplysninger om søker, kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr. Offentleglovas § 25. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

For mer informasjon:

Contact person:

kommunalsjef Lis Berit Nerli, phone: +47 31024300, email: Click here

Nore og Uvdal kommune

ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv.

Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger.

Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion. Se for øvrig våre nettsider: www.nore-og-uvdal.kommune.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com