SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Økonomi og administrasjonskonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: NCF

Reference: 91255

Closing date: Snarast

Apply for the job here.

Visit our home page.

NCF søker Økonomi- og administrasjonskonsulent

Norsk cøliakiforening (omtales heretter som NCF) er en interesseorganisasjon for personer som har glutenintoleranse (cøliaki, dermatitis herpetiformis, ikke-cøliakisk glutensensitivitet eller hveteallergi). NCF er en landsdekkende organisasjon som i dag har over 10.000 medlemmer. Organisasjonens formål er på landsbasis å ivareta personer med glutenintoleranse sine interesser i samfunnet.

Dette gjøres ved å ta vare på medlemmenes brukerkompetanse og bruke denne erfaring som basis for opplysende og rådgivende virksomhet for medlemmer, enkeltmennesker, myndigheter og fagmiljøer. Organisasjonen skal i sitt arbeide forene fagkompetanse og brukerkompetanse.NCF skal være kontaktorgan mellom medlemmer og myndigheter, samarbeide med medisinske og dietetiske fagmiljø, fremme forskning og ny kunnskap om fagfeltet og bidra til å utvikle gode og virksomme nasjonale og internasjonale kontaktledd.

Les gjerne mer om NCF på: http://www.ncf.no/Økonomi og adm. konsulent vil erstatte en av NCFs ansatte som går av med pensjon i april 2016. Det er ønskelig med oppstart senest 1. mars 2016 slik at rette vedkommende vil få god opplæring og innkjøring. Sekretariatet til NCF holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum. Rette vedkommende vil inngå i et godt og inkluderende arbeidsmiljø som i dag består av 7 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Inntekter:o Søknader Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdiro Søknad Landslotteri og samarbeid med leverandøro Medlemskontingent; utsendelse, purring, kontrollo Søknader til andre bidragsytere- Til regnskap:o Kontering og betaling av fakturaero Reiseregninger- Utbetalinger:o Utbetalinger til organisasjonsledd- Budsjett og rapportering: o Utarbeide budsjett for NCFo Oppfølging av regnskapsrapporter 6 ganger i åreto Rapporter til sentralstyreto Oppfølging av budsjett og regnskap fra fylkeslag- Annet:o Innberetning av skattefrie gaver til foreningen og forskningsfondeto Helse og Rehab; søknader og prosjektero Rapportering til Brønnøysund

Personlige egenskaper:
o Gode samarbeidsevnero Teamplayero Selvgående, tar tako Interesse for sosialpolitikko Positiv holdning til både nye utfordringer og mer trivielle arbeidsoppgavero Nøyaktig og strukturerto Godt humøro Fleksibilitet

Ønskede kvalifikasjoner:
o Utdannelse innenfor økonomio Relevant erfaring fra regnskap, budsjettering, medlemssystem, organisasjonsarbeido God skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr:
o 2 % OTP i tillegg til god pensjonsordning gjennom Storebrando Reiseforsikringo Km. godtgjørelse etter statens satsero Fri mobiltelefono Subsidiert kantineo Lønn etter avtale

Arbeidstid:
Mandag- fredag kl. 08:00-16:00. Fleksitid med kjernetid kl. 09.00-14.30

For mer informasjon

Contact person:

Kari Jacobsen, phone: +47 91557717, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com