SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Veilder

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 26-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

NAV-kontor, Midtbyen, Veileder, vikariat

NAV Midtbyen har ledig ett vikariat som veileder i Jobb- og veiledningsavdelingen. Kommunal stilling. Vikariatet varer ut mai 2017, med mulighet for fast ansettelse NAV Midtbyen er et av fire NAV-kontor i Trondheim. Kontoret har ca. 90 årsverk med statlige og kommunale tilsatte NAV sin hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet og å bidra til at personer beholder arbeid.

I tillegg forvalter NAV Lov om sosiale tjenester i NAV NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedområde er arbeidsrettet avklaring av personer som søker sosialhjelp samt fatte vedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV. I dette ligger følgende:
Systematisk innkalling til samtaler av nye søkere om sosialhjelp, for avklaring av jobbmuligheter og eventuelt annet bistandsbehov
Vedtak og oppfølging i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV
Gi økonomisk rådgivning ved behov

Kvalifikasjoner:
Utdanning på bachelor/masternivå innen sosialfag – og/eller samfunnsfag, gjerne med pedagogikk og veiledning i fagkretsen
Solid kunnskap om arbeidsmarkedet, gjerne erfaring fra arbeidsrettet oppfølging i NAV
Ferdigheter i bruk av Word-baserte datasystemer
Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning og saksbehandling iht. Lov om sosiale tjenester i NAV

Utdanningsretninger:
Samfunnsfag
Pedagogikk
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Er fleksibel og løsningsorientert.
Har evne til å orientere seg i arbeidsmarkedet når det gjelder ledige jobber og hvilke krav og forventninger som stilles til arbeidstakere i arbeidslivet
Takle høyt tempo og stress
Evner å stå i relasjon med brukere i vanskelige livssituasjoner
Har god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og resultatorientert.
Har gode samarbeidsevner!
Evner til å håndtere flere datasystemer

Vi tilbyr:
Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere og arbeidsmarkedet. Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Knut Kvassheim (Avdelingsleder), phone: +47 5555 3333, cell: +47 4046 3090

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com