SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder IKT

Contract type: Midlertidig

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3118715900

Closing date: 07-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Midlertidig stilling som prosjektleder IKT - Forsvarsbygg utleie

Bolig og kvarter skal gjennomføre tre delprosjekter de neste to årene. Prosessforbedringer skal blant annet muliggjøres ved økt automatisering/digitalisering. Noe teknologi skal anskaffes direkte i leverandørmarkedet og noe skal leveres internt av Forsvarsbygg, fellestjenester IKT.

Som prosjektleder vil du være ansvarlig for å lede og levere prosjektene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjekteier (leder bolig og kvarter). Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektene. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektenes mål innenfor definerte krav og forventninger, håndtere utfordringer knyttet til for eksempel ressurstilgang, interessenter, håndtering av usikkerheter og kvalitetsutfordringer, samt oppståtte avvik i fremdrift, kostnader og omfang. Vi søker etter prosjektleder i midlertidig stilling for 2 år med mulighet for forlengelse.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av prosjektene i bolig og kvarter
Utarbeidelse av prosjektplan/styringsunderlag
Fremskaffe beskrivelse av det funksjonelle behovet i utleie og ivareta rollen som kravstiller overfor leverandørmarkedet og internt
Kartlegging og forbedring av dagens arbeidsprosesser gjennom automatisering/digitalisering
Styre prosjektene slik at de leveres til avtalt kvalitet, tid og kost
Rapportere fremdrift, regnskap og risiko til prosjekteier/styringsgruppe
Samarbeid/koordinering med andre avdelinger og pågående aktiviteter som berører prosjektene
Lede test av leveransene fra det eksterne marked og internt
Oppfølging av leverandører og underleverandører
Lede implementering av løsningene
Det må også påregnes andre prosjekter/oppgaver som ligger innenfor enhetens ansvarsområder

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå.
Minimum 3-5 års erfaring fra rollen som prosjektleder for IT-prosjekter
Sertifisering som prosjektleder er en fordel (PMP, Prince)
Erfaring fra prosessforbedring er en fordel (LEAN eller lignende)
Erfaring med utvikling av netthandelsløsninger er en fordel
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:
God nettverksbygger
Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
Strukturert
Analytisk
Resultatorientert

Vi tilbyr:
Lønn som prosjektleder (kode 1113) iht Statens lønnsregulativ
Fleksibel arbeidstid
Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Bedriftshelsetjeneste

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Cecilie Jentoft Leder bolig og kvarter, phone: (+47) 91113667
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com