SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder IKT

Contract type: Midlertidig

Percentage: 100%

Location: Bardufoss

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3127502097

Closing date: 07-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Midlertidig stilling som bolig- og kvarterforvalter markedsområde Nord (Setermoen/ Bardufoss) - Forsvarsbygg utleie

Stillingen innebærer å være Forsvarsbyggs ansikt utad overfor gjester og leietakere som bor i en bolig eller kvarter (hybel). Som bolig og kvarterforvalter er du ansvarlig for å bygge gode relasjoner til våre gjester leietakere samt yte god service. Du er ansvarlig for å håndtere og følge opp alle forespørsler fra leietakere og gjester, utleie av kvarter til gjester som skal på kurs, øvelser eller lignende, samt ansvarlig for inngåelse av leiekontrakter og oppfølging av leietaker i hele boperioden. Du skal også foreta ettersyn av bolig- og kvarterporteføljen, slik at kvaliteten på denne ikke forringes. Vi søker etter 1 bolig- og kvarterforvalter midlertidig ut 2017, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Setermoen/Bardufoss, men må påregne å jobbe ved alle lokasjoner innen hele markedsområdet.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Koordinere og drifte resepsjonstjenesten til bolig og kvarter, samt håndtere og administrere korttidsovernatting på kvarter inkludert klargjøring av rom, inn-/utsjekk av gjester, koordinere, planlegge og ha oversikt over kvarterbehov ift kursaktivitet og øving.
Saksbehandle og utføre administrative oppgaver ifm utleie og forvaltning av boliger og kvarter, herunder inngåelse, registrering og oppfølging av leiekontrakten med leietaker i hele boperioden.
Ansvarlig for rådgiving, veiledning, bistand, opplæring og oppfølging av leietaker ved inn-/utflytting og i boperioden.

Foreta befaringer og føre ettersyn med bolig- og kvarterporteføljen, melde inn feil/mangler/ hærverk og skader, vedlikeholdstiltak, samt behov for utskifting av møbler/ utstyr, samt følge opp at dette utføres.
Utføre oppgaver mht. økonomioppfølging, herunder lønnstrekk, innbetalinger, fakturering og behandling av oppgjør/avstemming.

Ansvarlig for korrekt bruk av ulike IKT-systemer, herunder bestillingsverktøy, feilmeldingssystem, leiemodul, kundeoppfølgingsystem osv.
Bidra i videreutviklingen av en landsdekkende lik bolig- og kvartertjeneste mht. produkt- og konseptutvikling, service og prosedyrer
Brannvernkontakt på bolig og kvarter inkludert opplæring i brannverninstruks for leietakere/gjester og gjennomføring av øvelser på bolig og kvarter i samarbeid med andre avdelinger
Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameier, offentlige etater, Forsvarsbyggs servicesenter, og internt i markedsområdet osv. ifm boligsaker.
Det må også påregnes andre oppgaver som ligger innenfor avdelingens ansvarsområder.

Kvalifikasjoner:
Hotellfagskole eller relevant utdanning på bachelornivå innen hotell/reiseliv/eiendom.
Fagbrev som resepsjonist eller tilsvarende med lang relevant erfaring kan komme i betraktning
Erfaring fra tilsvarende stilling og/eller kundebehandling innen offentlig/privat sektor er en fordel
Må ha god kompetanse med bruk av data som et arbeidsverktøy
Må ha gode kunnskaper i VisBook eller tilsvarende systemer for hotellbooking.
Gode norsk- og engelskkunnskaper
Førerkort kl B
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:
Serviceinnstilt og god på å bygge relasjoner
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Tar initiativ og ansvar
Strukturert og god til å følge opp
Takler en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr:
Lønn som førstekonsulent (kode 1408) iht Statens lønnsregulativ
Fleksibel arbeidstid
Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
Bedriftshelsetjeneste

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Elfrid Pettersen Aasvang Leder bolig og kvarter markedsområde nord, phone: (+47) 47483076
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com