SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Mandal

Employer: Mandal kommune

Reference: st.id. 1293

Closing date: 31-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Mandal kommune on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Fastlegehjemler ved Halse legesenter

Ved Halse legesenter er det ledig 2 fastlegehjemler med tiltredelse snarest. Den ene hjemmelen er forholdsvis nyetablert med et listetak på 1200 hvor det i dag er ca 440 pasienter på lista. Den andre hjemmelen er en ny fastlegehjemmel. Velkommen som søker.

Litt om av arbeidsplassen:

Mandal kommune har stort behov for å øke antall fastlegehjemler, og pasientgrunnlaget er svært godt for begge hjemlene. Halse legesenter er et veletablert legesenter og har pr. i dag 5 fastleger. Senteret leier lokaler av Mandal kommune i lokalene til tidligere Mandal sykehus, hvor også DPS Mandal og Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS) er lokalisert. Kontorene er nyoppusset og praktisk tilrettelagt. Senteret har stabile og dyktige medarbeidere (p.t. 3,8 årsverk) og har en godt utstyrt lab samt ultralyd. Det benyttes journalsystem CGM WinMed 3.

Driften av legesenteret er organisert som et AS. Nye kollegaer forutsettes å gå inn på lik linje med etablerte kollegaer og etter gjeldende avtaleverk.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og gode norskkunnskaper. Begge hjemlene krever deltakelse i interkommunal legevakt knyttet til LRMS. Det kreves politiattest ved tilsetting. I tillegg til faglig kompetanse og erfaring vil det legges vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevner og evne til kommunikasjon.

Kontaktinformasjon:
Nærmere opplysninger vedrørende organisering av senteret og andre vilkår kan innhentes fra Stein E. Grytten telefon 909 64916

For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

For mer informasjon:

Contact person:

Stein E. Grytten telefon, phone: +47 909 64916
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com