SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3113253820

Closing date: 31-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Lege i spesialisering - prosjektstilling - Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

Det er ledig 1 års vikariat i 100 % prosjektstilling som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling, Bærum sykehus. Stillingen er knyttet til det nasjonale forprosjektet mot tarmkreft i regi av Kreftregisteret. Stillingen gir tellende tjeneste til spesialiteten i både indremedisin og fordøyelsessykdommer.

Om jobben:

Avdelingen har for tiden tre-sjikts vaktordning. Denne stillingen inngår i primærvaktordningen ved medisinsk avdeling. Det første halvåret gjennomføres et spesialitetstilpasset opplæringsopplegg i endoskopi. Arbeidet er delt mellom prosjektstilling med endoskopi 50 % og utdanningsstilling som lege i spesialisering i indremedisin i 50 % stilling. Andre stillingsbrøker og/eller vikariater kan bli ledig ved internt opprykk.

Vi søker etter kollega som har evne til nytenkning og samarbeid. Medisinsk avdeling har et godt arbeids- og læringsmiljø samt et aktivt forskningsmiljø som vi ønsker å utvikle videre. Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Søknad sendes via ovennevnte link (Søk på stillingen), og legeforeningens CV vedlegges. Minst to referanser bes oppgitt.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Svein Oskar Frigstad Overlege, phone: +47 67809587, cell: +47 93247912

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com