SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Hønefoss

Employer: Vestre viken

Reference: 3127049897

Closing date: 06-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Lege i spesialisering - BUPA Ringerike BUP

Lege i spesialisering - Ringerike BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling . Fast stilling (LSN 12000)

BUPA, med ca. 340 stillinger er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø-hjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, ungdomsseksjonen Fjellbrott (intermediær-enhet for ungdom (Fjellbrott), ungdomsseksjonene Bjerketun (langtids-enhet for ungdom) og seksjon ambulant familieenhet.
Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Det er et aktivt og solid lege-miljø i avdelingen med totalt 37 legestillinger. Opptaksområdet for avdelingen har ca 108.000 barn og unge i 26 kommuner.

Avdelingen er godkjent for 4 års fullverdig utdanning i barnepsykiatri med komplett utdanningsprogram og veiledning. Legespesifikk undervisning og legemøter holdes ukentlig i Drammen for alle leger i BUPA/VVHF.
Til stillingen ligger deltagelse i ø-hjelp-vaktordning for BUPA-Vestre Viken.

Ringerike BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har i dag 24 fagstillinger og 16 000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 2 overleger i full stilling og to LIS- hjemler for lege.
Poliklinikken er godkjent for inntil 2 år tellende tjeneste.

Vi har følgende stilling ledig:

Fast LIS stilling ved Ringerike BUP - ledig fra 01.10.2016

Arbeidsoppgaver:
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier
Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram
Stillingen inngår i BUPA's vaktordning, for tiden 13-delt hjemmevakt m/LIS i primærvakt

Krav til søker:
Lege med norsk autorisasjon
Førerkort for personbil

For øvrig vektlegges:
Relevant erfaring fra BUP-feltet
Personlig egnethet og samarbeidsevne
Lokal tilknytning
Beherskelse av norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anselm Kiersch Overlege, phone: +47 32116560

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com