SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 3

Percentage: 45-90%

Salary: Drammen

Location: 3381989106

Employer: Vestre viken

Closing date: 09-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Ledige stillinger for sykepleiere ved Dialyseenheten, Drammen sykehus

Dialyseenheten ved Drammen sykehus er en aktiv avdeling, som behandler pasienter som er avhengige av hemodialyse og pasienter med akutt dialysebehov og behov for plasmautskiftning og LDL aferese.

Vi har ledig 100%,90% og 45% fast stilling:

Det skal etableres en nyrevaktordning for Vestre Viken mhp plasmautskifting og oppstart av akutte dialyser, som du vil inngå som en del av etter nøvendig opplæring

Vi søker spesialsykepleiere/sykepleiere som er interessert i vår pasientgruppe, og du må like faglige og tekniske utfordringer. Som aktuell søker må du også være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

På Dialyseenheten vil du møte ett trivelig og tverrfaglig godt arbeidsmiljø, hvor det er fokus på fagutvikling.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved en eventuell intern rekruttering så kan det bli ledig andre vikariater i avdelingen.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Ingvild Jenssen Grønvold, phone: +47 32803793

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com